Chúa Nhật Chúa Giáng Sinh_Lễ Trọng: Nhận biết Thiên Chúa

Thái Hà (25.12.2022) – Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa. Lúc khởi đầu, Người vẫn hướng về Thiên Chúa. Nhờ Ngôi Lời, vạn vật được tạo thành, và không có Người, thì chẳng có gì được tạo thành. Điều đã được tạo thành ở nơi Người là sự sống, và sự sống là ánh sáng cho nhân loại. Ánh sáng chiếu soi trong bóng tối, và bóng tối đã không diệt được ánh sáng. Có một người được Thiên Chúa sai đến, tên là Gio-an. Ông đến để làm chứng, và làm chứng về ánh sáng, để mọi người nhờ ông mà tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng về ánh sáng.

Ngôi Lời là ánh sáng thật, ánh sáng đến thế gian và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không nhận biết Người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh Người, thì Người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Họ được sinh ra, không phải do khí huyết, cũng chẳng do ước muốn của nhục thể, hoặc do ước muốn của người đàn ông, nhưng do bởi Thiên Chúa. Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta. Chúng tôi đã được nhìn thấy vinh quang của Người, vinh quang mà Chúa Cha ban cho Người, là Con Một đầy tràn ân sủng và sự thật.

Ông Gio-an làm chứng về Người, ông tuyên bố: “Đây là Đấng mà tôi đã nói: Người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.” Từ nguồn sung mãn của Người, tất cả chúng ta đã lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Quả thế, Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê, còn ân sủng và sự thật, thì nhờ Đức Giê-su Ki-tô mà có. Thiên Chúa, chưa bao giờ có ai thấy cả; nhưng Con Một vốn là Thiên Chúa và là Đấng hằng ở nơi cung lòng Chúa Cha, chính Người đã tỏ cho chúng ta biết. (Lc 2,15-20)

Trong buổi tiếp kiến chung vào ngày 04/07/2021, Đức Giáo hoàng Phanxiccô đã cảnh báo với các tín hữu đang hiện diện tại quảng trường thánh Phêrô về nguy cơ không nhận ra Chúa khi chối từ mầu nhiệm Nhập Thể.

Qua trình thuật Tin Mừng, tác giả khẳng định rằng Đức Giêsu Kitô chính là Con Thiên Chúa đã xuống thế làm người. Quả thật, “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14). Bằng mầu nhiệm Nhập Thể, quyền năng vô biên của Thiên Chúa đã được bày tỏ trong sự nhỏ bé, giới hạn của thân xác con người. Nhờ mầu nhiệm Nhập Thể, Thiên Chúa vốn là Đấng Toàn Năng, siêu việt lại trở nên gần gũi, cụ thể trong hình dáng, lời nói, và cử chỉ của một con người. Tiếc thay! Không ít Người đã chối từ mầu nhiệm cao trọng ấy để rồi “chẳng chịu đón nhận” và “nhận biết” Ngôi Lời.

Mầu nhiệm Nhập Thể chính là cánh cửa mở ra ơn cứu độ cho hết thảy mọi người. Thế nên, đón nhận mầu nhiệm này là vấn đề của niềm tin để rồi Kitô hữu sống trọng với sự xác tín: Đức Giêsu chính là Thiên Chúa thật và là người thật. Chỉ khi đó, mỗi người tín hữu mới thực sự nhận biết và có thể giới thiệu Chúa cho thế giới ngày nay.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin Ngài trợ giúp chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…