Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống: Bình an đích thực

Thái Hà (23.05.2021) –  Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín, vì các ông sợ người Do Thái. Đức Giêsu đến, đứng giữa các ông và nói: “Bình an cho anh em!” Nói xong, Người cho các ông xem tay và cạnh sườn. Các môn đệ đóng vai vui mừng vì được thấy Chúa. Người lại nói với các ông: “Bình an cho anh em! Như Chúa Cha đã sai Thầy, thì Thầy cũng sai anh em”. Nói xong, Người thổi hơi vào các ông và bảo: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha; anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ”. (Ga 20,19-23)

Trong quyển “Thập giá và dao găm”, mục sư Wilkerson ghi lại lời tự thuật của Joe, trùm du đãng như sau: Trước đây, tôi chỉ biết có sự an ủi duy nhất là rượu mạnh và ma túy. Nhưng một số người nói còn có sự an ủi từ trời có thể khiến lòng người khác được thanh thản. Tôi cố gắng tìm và kêu xin Chúa. Sau cùng, Chúa Thánh Thần đã được ban cho tôi, lòng tôi thanh thản đến nỗi tôi không cần đến rượu mạnh và ma túy nữa.

Ai trong chúng ta cũng khao khát có được hạnh phúc trong tâm hồn. Và một trong những dấu hiệu của một tâm hồn hạnh phúc, đó là sự bình an.

Bình an là điều không thể thiếu trong cuộc sống. Chúng ta tìm mọi cách để có được sự bình ban, bình an nơi tiền bạc, danh vọng và lạc thú. Tuy nhiên, đó chỉ là sự bình an chóng qua ở đời này, nay còn mai mất, không có gì chắc chắn.

Hôm nay, khi hiện ra với các môn đệ cùng với việc trao ban Thánh Thần, Đức Giêsu Phục Sinh đã hai lần chúc bình an cho các ông: sự bình an xua tan sợ hãi, và sự bình an trao ban sứ vụ. Sự bình an mà Thiên Chúa trao ban chính là sự bình an nội tâm, không phải sự bình an chóng qua của người đời.

Quả thật, Chúa Thánh Thần chính là sự bình an đích thức mà Thiên Chúa ban cho nhân loại. Nhờ Chúa Thánh Thần, chúng ta được mời gọi can đảm vượt qua những thử thách và sống tương quan mật thiết với Thiên Chúa. Qua Chúa Thánh Thần, chúng ta được trở nên chứng tá cho tình yêu của Thiên Chúa và đem sự bình an đến cho mọi người.

Mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, chúng ta hãy dọn cho mình sốt sắng, để chúng ta xứng đáng trở nên đền thờ của Thiên Chúa và tâm hồn chúng ta được bình an, được hạnh phúc.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban Thánh Thần đến để đỏi mới tâm hồn chúng con, hầu chúng con luôn sống tín thác vào Chúa và can đảm làm chứng cho Chúa trong cuộc sống hằng ngày. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…