Chúa Nhật Tuần I Mùa Chay: Cám dỗ

Thái Hà (26.02.2023) – Khi ấy, Chúa Giêsu được Thánh Thần hướng dẫn vào hoang địa để chịu ma quỷ cám dỗ. Khi Người đã nhịn ăn bốn mươi đêm ngày, Người cảm thấy đói. Và tên cám dỗ đến gần, nói với Người rằng: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy khiến những hòn đá này biến thành bánh”. Nhưng Chúa Giêsu đáp lại: “Có lời chép rằng: ‘Người ta sống không nguyên bởi bánh, nhưng bởi mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra'”.

Bấy giờ ma quỷ đưa Người lên Thành thánh, và đặt Người trên góc tường Ðền thờ, rồi nói với Người rằng: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy gieo mình xuống đi, vì có lời chép rằng: Ngài đã ra lệnh cho các Thiên Thần đến với ông, và chư vị đó sẽ nâng đỡ ông trên tay, để ông khỏi vấp chân vào đá”. Chúa Giêsu đáp: “Cũng có lời chép rằng: “Ngươi đừng thử thách Chúa là Thiên Chúa ngươi”.

Quỷ lại đưa Người lên núi rất cao, và chỉ cho Người xem thấy mọi nước thế gian và vinh quang của những nước đó, rồi nói với Người rằng: “Tôi sẽ cho ông tất cả những cái đó, nếu ông sấp mình xuống thờ lạy tôi”. Bấy giờ Chúa Giêsu bảo nó rằng: “Hãy lui đi, hỡi Satan! Vì có lời đã chép: “Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi, và chỉ phụng sự một mình Ngài”. Bấy giờ ma quỷ bỏ Người. Và các thiên thần tiến lại, hầu hạ Người. (Mt 4,1-11)

Người nào tin tưởng vào bản thân sẽ hư mất; người nào tin tưởng vào Thiên Cháu sẽ làm được mọi sự (thánh Alphongso Liguori).

Kinh nghiệm bị cám dỗ là một yếu tố quan trọng trong quá trình chuận bị của Đức Giêsu cho sứ mạng công khai của Người. Người được Thánh Thần dẫn dắt, nhưng lại bị quỷ cám dỗ. Tuy nhiên, khi đứng trước những cơn cám dỗ, Người không ngã theo nó, nhưng bình thản, cương quyết, dứt khoát đứng về phía Thiên Chúa để chứng tỏ Người là Con yêu dấu của Chúa Cha. Hành động của Người biểu lộ mối dây liên kết mật thiết với Cha. Đồng thời, qua kinh nghiệm này, Người chỉ cho con người cách để đi vào tương quan đúng đắn với Thiên Chúa.

Cám dỗ tuy không hoàn toàn cản bước chúng ta đi vào mối tương quan thân tình với Thiên Chúa, nhưng đó là phép thử để xem ta trung tín, yêu mến Thiên  Chúa đến đâu. Nếu đầu hàng cám dỗ, ta dễ rơi vào bóng đêm tội lỗi. Chúng ta không kiêu ngạo, không cậy dựa vào sức mình sẽ vượt qua mọi cám dỗ, nhưng cậy trông nơi sức mạnh Thiên Chúa đỡ nâng chúng ta. Nhờ ơn chúa, ta vững vàng bước đi trong đường lối của Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, trước cám dỗ, xin cho con được bình tâm và cậy trông vào ân sủng Chúa, thay vì kiêu ngạo hoặc phó mặc cho sự dữ tấn công. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…