Chúa Nhật Tuần VI Thường Niên: “Phúc cho các ngươi”

Thái Hà (13.02.2022) – “Phúc cho các ngươi là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của các ngươi. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ đói khát, vì các ngươi sẽ được no đầy. Phúc cho các ngươi là những kẻ bây giờ phải khóc lóc, vì các ngươi sẽ được vui cười. Phúc cho các ngươi, nếu vì Con Người mà người ta thù ghét, trục xuất và phỉ báng các ngươi, và loại trừ tên các ngươi như kẻ bất lương. Ngày ấy, các ngươi hãy hân hoan reo mừng, vì như thế, phần thưởng các người sẽ bội hậu trên trời… Nhưng khốn cho các ngươi là kẻ giàu có, vì các ngươi hiện đã được phần an ủi rồi. Khốn cho các ngươi là kẻ đã được no nê dầy đủ, vì các ngươi sẽ phải đói khát. (Lc 6,17.20-26)

Trang Tin Mừng nói về bốn mối phúc và bốn mối họa. Phải chăng Chúa Giêsu muốn con người luôn phải sống trong nghèo khó và khóc lóc? Chúa Giêsu muốn diễn tả rằng: giàu sang, phú quý không bảo đảm cho chúng ta hạnh phúc đời sau. Những con đường rộng, thênh thang đó có thể dẫn con người đến chỗ diệt vong. Trái lại, nghèo khó, đau buồn nhưng vững một lòng cậy trông là con đường hẹp nhưng dẫn đưa đến sự sống đời đời. Vậy phúc hay họa không hệ tại ở giàu hay nghèo, nhưng chính là đức tin và thái độ của mỗi người trong hoàn cảnh sống của mình. Nếu cáchh sống của chúng ta là một mối họa mà Chúa Giêsu đã cảnh cáo, hãy mau thức tỉnh và trở về với Người. Hãy coi tất cả những của cải vật chất và lời ca tụng như là phương tiện để tìm kiếm và thì hành thánh ý Cháu. Trái lại, khi cách sống của chúng ta phù hợp với những điều được Thiên Chúa chúc phúc, hãy tiếp tục kiên trì trong sự thiện, kiên trì trong Thiên Chúa. Ngài sẽ trả lại sự công bằng cho tất cả những ai chịu thiệt thòi vì lòng yêu mến Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con biết đâu là phúc, đâu là họa. Xin giúp chúng con biết phân định và chọn lựa điều tốt nhất, để chúng con luôn được Chúa chúc phúc. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.