Thứ Bảy Tuần XV Thường Niên: Này là tôi tớ Ta đã chọn

Thái Hà (16.07.2022) – Khi ấy, các người biệt phái đi ra ngoài, bàn mưu kế chống lại Chúa Giêsu để hãm hại Người. Biết thế, Chúa Giêsu rời bỏ nơi ấy. Có nhiều kẻ đi theo Người, và ai có bệnh, đều được Người chữa lành. Người cấm họ đừng cho ai biết Người, để ứng nghiệm lời tiên tri Isaia đã chép rằng:

“Này là tôi tớ Ta đã chọn, là người Ta rất yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng. Ta sẽ cho Thần trí ngự trên Người. Người sẽ rao giảng sự công chính cho dân ngoại. Người không cãi cọ hay dức lác, và không ai nghe tiếng Người ngoài đường phố. Người không bẻ gãy cây sậy đã giập, không dập tắt tim đèn còn khói, cho đến lúc Người khiến sự công minh được toàn thắng. Dân ngoại sẽ hy vọng vào danh Người”. (Mt 12,14-21) 

Đức Giêsu đã sống trọn vẹn chương trình của Thiên Chúa Cha. Tiên tri Isaia đã nói về Người: “Này là tôi tớ Ta đã chọn, là người Ta rất yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đàng”. Người đã đến để rao giảng sự công chính và đem sự công chính đến cho nhân loại. Người chỉ cho chúng ta phải sống như thế nào trong mối tương quan với Thiên chúa và với tha nhân. Người mời gọi tất cả mọi người đến đón nhận tình yêu mà Thiên Chúa đã trao ban, tình yêu không loại trừ bất kỳ ai.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu! Chúa là mẫu gương khiêm nhường trọn hảo nhất trong đời sống đức tin của chugns con. Xin cho chúng con luôn biết từ bỏ đi ý riêng mà hết lòng tìm kiếm và sống theo Thánh Ý của Thiên Chúa như xưa Chúa đã từng “vâng lời chịu chết, chết trên cây thập tự, chính vì thế Thiên Chúa đã siêu tôn Người và rặng ban danh hiệu trội vượt trên muôn ngàn danh hiệu”. Ngõ hầu mai sau chúng con cũng được hưởng phúc thiên đàng với Chúa đời đời chẳng cùng. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.