Chúa Nhật Tuần XVII Thường Niên: Xin tha nợ chúng con

Thái Hà (24.07.2022) – Ngày kia, Chúa Giêsu cầu nguyện ở một nơi kia. Khi Người cầu nguyện xong, có một môn đệ thưa Người rằng: “Lạy Thầy, xin dạy cho chúng con cầu nguyện như Gioan đã dạy môn đệ ông”. Người nói với các ông: “Khi các con cầu nguyện, hãy nói: Lạy Cha, nguyện xin danh Cha cả sáng. Nước Cha trị đến. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày. Và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha mọi kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ”. (Lc 11,1-13)

Chúa Giêsu dạy các môn đệ của Người cầu nguyện. Lời cầu nguyện không chỉ hướng đến Thiên Chúa là Đấng đáng được tôn thờ nhưng còn hướng đến tương quan trong tình yêu giữa Thiên Chúa với con người, cũng như giữa con người với nhau. Thiên Chúa vì yêu thương đã tha thứ cho con người biết bao lỗi lầm, thì chúng con người cũng cần đáp trả lại tình yêu của Thiên Chúa qua thái độ và hành động yêu thương, tha thứ cho những người lân cận. Đôi khi, sống sự tha thứ thật khó, nhất là đối với những người làm phiền lòng, làm đau khổ, làm hại ta. Lúc ấy, điều ra có thể làm để có thể tha thứu cho tha nhân chính là nhìn lên Thiên Chúa đang đau khổ vì những lỗi tội ta phạm tới Ngài, bởi vì Ngài vẫn yêu thương và tha thứ cho ta hết lần này đến lần khác.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết đón nhận mọi người trong những khác biệt, kể cả trong những đau khổ mà người khác mang đến cho chúng con, với một xác tín vào tình yêu của Thiên Chúa dành cho chúng con, một con người với biết bao lỗi lầm thiếu sót. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.