Chúa Nhật Tuần XVIII Thường Niên: Hãy giữ mình khỏi tham lam

Thái Hà (31.07.2022) – Khi ấy, có người trong đám đông thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi”. Người bảo kẻ ấy rằng: “Hỡi người kia, ai đã đặt Ta làm quan xét, hoặc làm người chia gia tài cho các ngươi”. Rồi Người bảo họ rằng: “Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam; vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu”. (Lc 12,13-21)

Tác giả sách Giảng Viên đã trình bày tính chất chóng qua của thế gian này khi xem mọi sự chỉ là phù vân và là nguồn cơn của những lo lắng bất ổn trong cuộc đời mỗi con người. Thánh Phaolô nối tiếp tư tưởng trên khi xác định rõ chỉ có một điều duy nhất đáng kiếm tìm đó chính là những sự trên trời, những gì thuộc về Thiên Chúa, những gì là vĩnh cửu, những gì đem lại ơn cứu độ cho con người. Thánh Phaolô không tự mình nói ra điều này. Chính ơn trở lại mà Thiên Chúa đã trao ban cho thánh nhân đã giúp ngài nhận ra nơi chính Đức Giêsu Kitô mới là nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu. Điều này hoàn toàn trái ngược với những gì nhân loại vẫn hằng kiếm tìm khi chỉ mải mê chạy theo những của cải chóng qua, khao khát những danh vọng hư mất, mà quên mất nỗi khắc khoải muôn thuở của con người chính là ơn cứu độ đời đời xuất phát từ Đức Giêsu Kitô.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con chỉ khao khát kiếm tìm một mình Chúa là Đấng Cứu Độ duy nhất của cuộc đời chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống