Chúa Nhật Tuần XXV Thường Niên: Không thể làm tôi hai chủ

Thái Hà (18.09.2022) – Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. để chúng con được tự do bay cao. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: ‘Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa!’ Người quản gia liền nghĩ bụng: ‘Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ!’

“Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất : ‘Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy?’ Người ấy đáp: ‘Một trăm thùng dầu ô-liu.’ Anh ta bảo: ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi.’ Rồi anh ta hỏi người khác: ‘Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy?’ Người ấy đáp: ‘Một ngàn giạ lúa.’ Anh ta bảo: ‘Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi.’

“Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.

“Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em?

“Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.” (Lc 16,1-13 hoặc Lc 16,10-13)

Bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu buộc chúng ta phải có một thái độ dứt khoát. “Không đầy tớ nào có thể làm tôi hai chủ”, vì như vậy sẽ có thái độ chân trong chân ngoài. Chúa muốn là chúng ta phải biết đặt Chúa làm trung tâm mọi suy nghĩ, hành động. Vì khi chúng ta chọn Chúa làm trung tâm đời ta thì mọi sự Chúa sẽ ban cho chúng ta.

Tiền của là vật chất mà Chúa ban cho chúng ta. Chúng ta phải đặt nó vào đúng chỗ là để phục vụ cho sự sống của chúng ta và mọi người khác. Đừng để tiền của trở nên ông chủ ích kỷ, làm cho chúng ta quên đi anh chị em mình và quên đi chính Chúa. Chọn Chúa thì chúng ta không thể sống quá khác biệt với đặc tính của Chúa. Thiên Chúa là chân lý, chúng ta phải trung tín trong mọi sự. Chúa nói: “Ai trung tín trong việc nhỏ, thì cũng trung tính trong việc lớn; ai gian dối trong việc nhỏ, thì cũng sẽ gian dối trong việc lớn”. Chúng ta cần phải biết sống đúng phẩm giá của con cái Thiên Chúa trong tất cả mọi việc, ngay cả trong những việc nhỏ nhất.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết chọn Chúa với thái độ dứt khoát, biết đặt Chúa trên tất cả mọi sự. Để mọi việc chúng con làm, đều làm vì danh Chúa và vì lợi ích cho các linh hồn. Xin đừng để tiền của cám dỗ được chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.