Chúa Nhật Tuần XXXII Thường Niên: Thiên Chúa của kẻ sống

Thái Hà (06.11.2022) – Khi ấy, có mấy người thuộc phái Sađốc, là những người chối không tin có sự sống lại, đến gần Chúa Giêsu hỏi Người rằng: “Thưa Thầy, Môsê đã viết cho chúng tôi: Nếu ai có một người anh cưới vợ, rồi chết đi mà không có con, thì người em phải cưới người vợ goá đó, để cho anh mình có kẻ nối giòng. Vậy có bảy anh em: người thứ nhất cưới vợ rồi chết mà không có con. Người kế tiếp cưới vợ goá đó, rồi cũng chết không con. Người thứ ba cũng cưới người vợ goá đó. Và tất cả bảy người đều cưới như vậy và đều chết mà không để lại người con nào; sau cùng người thiếu phụ đó cũng chết. Vậy đến ngày sống lại, người đàn bà đó sẽ là vợ ai trong các người ấy? vì tất cả bảy người đều lấy người ấy làm vợ”.

Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Con cái đời này cưới vợ, lấy chồng, song những ai sẽ xét đáng được dự phần đời sau và được sống lại từ cõi chết, thì sẽ không cưới vợ lấy chồng. Họ sẽ không thể chết nữa: vì họ giống như thiên thần. Họ là con cái Thiên Chúa: vì họ là con cái của sự sống lại. Về vấn đề kẻ chết sống lại, thì Môsê đã cho biết điều ấy trong đoạn nói về Bụi gai, khi ông gọi Chúa là Thiên Chúa Abraham, Thiên Chúa Isaac, và Thiên Chúa Giacóp. Nhưng Thiên Chúa không phải là Thiên Chúa của kẻ chết, mà là của kẻ sống. Vì mọi người đều sống cho Chúa”. (Lc 20,27.34-38)

Khát vọng được sống mãi mãi của con người đã có từ ngàn xưa và con người thể hiện khát vọng đó bằng việc cưới vợ lấy chồng cốt để sinh con. Như thế, việc sinh con như là một sự tiếp nối sự sống của gia đình, dòng tộc. Nhưng trong bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã khẳng định với mấy người thuộc phái Sa Đốc là có sự sống lại, và tình trạng của con người sau khi sống lại là giống như thiên thần, nghĩa là họ được nuôi sống muôn đời. Chính vì thế mà họ không còn cần phải cưới vợ lấy chồng để sinh con nữa. Thiên Chúa là Thiên Chúa của kẻ sống. Cho nên, con người sống là sống cho Thiên Chúa, vì sự sống là của chính Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, nhiều người ngày nay lầm tưởng sự sống là của mình nên họ nghĩ muốn làm gì tùy thích. Do đó, nhiều khi người này làm tổn hại đến sự sống của người khác. Xin Chúa cho mọi người chúng con nhận ra sự sống của chúng con là của Chúa, để chúng con biết trân trọng và sống đúng với phẩm giá của mình là con cái của Ngài, và dù chúng con đang sống ở đời này nhưng chúng con luôn hướng về sự sống mai hậu của chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.