Chúa Nhật XVI Thường Niên: Thời gian để biến đổi

Thái Hà (23.07.2023) – Khi ấy, Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe dụ ngôn sau đây: “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: ‘Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy?’ Ông đáp: ‘Kẻ thù đã làm đó!’ Đầy tớ nói: ‘Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không?’ Ông đáp: ‘Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: Hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi’.”(Mt 13,24-30)

Trong cuống Đường Hy Vọng, Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận đã tâm niệm: “Giao quá khứ cho lòng nhân từ Chúa, giao tương lai cho sự quan phòng Chúa, giao cả cho tình yêu Chúa”.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu trình bày dụ ngôn “cỏ lùng trong ruộng” để nhắc nhở mỗi người về sự tồn tại song song của hai lực lượng: thiện và ác. Dĩ nhiên, để bảo vệ sự thiện hảo. Thiên Chúa có thể “nhổ bỏ” sự ác cách triệt để và ngay lập tức. Tuy nhiên, Người không làm thế vì lo rằng sẽ làm ảnh hưởng đến những người công chính. Nói cách khác, Thiên Chúa chưa dẹp hết mọi điều xấu của thế gian vì Người không muốn làm ảnh hưởng đến kẻ lành. Nhưng chúng ta đừng quên, mọi sự vẫn đang diễn ra dưới ánh mắt của Người: Người thấu suốt tất cả.

Mặt khác, Thiên Chúa cũng đang chờ đợi những sự hoán cải của con người. Tình yêu của Người không phải là thứ tình yêu trừng phạt, nhưng luôn chờ đợi trong kiên nhẫn và khoan dung. Trong tình yêu ấy, không có ai bị bỏ rơi dù họ có tội lỗi như thế nào.

Chúng ta cũng đừng buồn lòng vì thấy cái xấu chưa bị tiêu diệt. Bởi lẽ đến cuối cùng, sự thiện sẽ chiến thắng tất cả mọi điều xấu ác; những ai bước đi trong sự thiện sẽ được hạnh phúc muôn đời bên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con vững tin vào sự lạc quan của Ngài khi đứng trước sự ác của thế gian. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày, Chấm nối chấm…