Đại lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội

Lúc 9h00 sáng Chúa Nhật ngày 20 tháng 5 năm 2018, Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn đã chủ tế Thánh lễ mừng Chúa Thánh Thần hiện xuống tại nhà thờ Chính Tòa Hà Nội. Cùng đồng tế với ngài, có Đức cha Phụ tá Lôrensô Chu Văn Minh, quý Cha trong Giáo hạt Chính Tòa, quý nam nữ tu sỹ, Chủng sinh cùng sự tham dự của đông đảo cộng đoàn Dân Chúa.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Hồng Y đã quảng diễn về ý nghĩa của ngày đại lễ Phục sinh, lễ Chúa Giêsu lên trời và đặc biệt lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống như là ngày sinh nhật của Giáo Hội, bởi vì mỗi tín hữu được xuất phát từ một Hội Thánh và sinh ra từ một Chúa Thánh Thần.

Trong bài giảng lễ, Đức Hồng Y đã giải thích các bài đọc Thánh Kinh, để làm nổi bật lên vai trò của Chúa Thánh Thần trong Giáo Hội. Đặc biệt Ngài nhấn mạnh đến biến cố Chúa Thánh Thần hiện xuống trên các Tông đồ ngày lễ Ngũ Tuần, làm phá tan đi sự khép kín, sợ hãi của các tông đồ, biến đổi họ nên những người can đảm, khôn ngoan, nói được các thứ tiếng mới lạ, diễn giải Tin Mừng Chúa Kitô cách dễ hiểu cho mọi người.

Đức Hồng Y cũng nhấn mạnh đến vai trò của Chúa Thánh Thần trong đời sống mỗi người Kitô hữu, và mời gọi mỗi người hãy mở rộng tâm hồn để cho Chúa Thánh Thần hoạt động, biến đổi mỗi người nên những chứng nhân cho Tin Mừng Chúa Kitô.

Cuối Thánh lễ, như thường lệ là phép lành của vị chủ chăn giáo phận được ban cho toàn thể cộng đoàn phụng vụ trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng của ngày đại lễ tại ngôi nhà thờ mẹ của Tổng giáo phận.

BTT Gx Chính Tòa.

tonggiaophanhanoi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.