Dân Israel có thuộc về dân Do Thái không?

    

     Trong tình hình hiện nay, dân Do Thái và các dân Ả Rập đang đối đầu với nhau. Có những người Do Thái cho rằng phần đất dân Ả Rập đang sinh sống là của Do Thái. Họ nói rằng Thiên Chúa đã ban đất ấy cho họ. Làm sao họ có thể tuyên bố như thế được?

     Trong cựu ước, khi Thiên Chúa quy tụ Abraham và con cháu ông thành “ Dân được tuyển chọn,” họ tin rằng Thiên Chúa đã dành cho họ một lãnh thổ mà ngày nay chúng ta gọi là nước Israel. Thiên Chúa sử dụng những hoàn cảnh thần học và xã hội cần thiết để chuẩn bị cho việc Đức Giêsu đến và hoạt độn. Sự gắn bó của dân Do Thái đối với phần đất này có lẽ là  một yếu tố quan trọng trong những hoàn cảnh đó.

     Một số (hầu hết?) người Do Thái cho rằng kế hoạch này của Thiên Chúa vẫn còn là nền tảng cho việc nhìn nhận đất này là của họ. Lập trường chính thức của Hội thánh Công giáo là: thần học Cựu ước hầu như chẳng đả động gì đến chuyện đất đai này. Để giải quyết vấn đề, cần phải dựa trên sự công bình chính trị và xã hội, bao gồm cả việc nghiên cứu lịch sử có liên quan trong suốt 2000 năm qua cũng như thời gian trước Chúa Kitô.

Tác phẩm: Giáo Lý Cho Người Thời Nay

Tác giả: John J. Dietzen

Biên dịch: Lm. Giuse Nguyễn Văn Chữ. OP

Đọc thêm:

1. Hội Thánh và Sách Thánh

2. Kinh Thánh: Tiêu chuẩn đức tin

3. Các hình thức văn chương trong Kinh Thánh

4. Kinh Thánh chỉ dành cho các chuyên gia?

5. Thánh Kinh Công Giáo và Thánh Kinh Thệ Phản

6. Bản Kinh Thánh phổ thông (Vulgata)

7. Nguyên tổ loài người

8. Nhiều Ađam, nhiều Eva?

9. Cám dỗ trong Vườn địa đàng

10. Con quỷ hay con rắn

11. Trái đất bao nhiêu tuổi?

12. Vụ nổ vũ trụ ( Big Bang ) và tuổi trái đất

13. Tuổi của dòng giống loài người

14. Thiên chúa làm gì trước khi tạo dựng vũ trụ

15. Tiến hóa ” còn hơn là một giả thuyết “

16. Tiến hóa và linh hồn

17. Thần học có dựa trên khoa học không?

18.Ngôi vị nào là đấng tạo hóa.

19. Ông Môsê và 5 cuốn sách đầu tiên của bộ Thánh Kinh.

20. Ông Nôe và chiếc tàu

21. Cụ tổ Abraham ngoại tình?

22. Chuyện nàng Rachel

23.tại sao có những cái “uế tạp”?

24. Cắt bì

Edit

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.