Đức Thánh Cha công bố tấn phong 21 tân Hồng Y vào ngày 30/9

Cuối buổi đọc Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật 9/7, Đức Thánh Cha Phanxicô, đã công bố danh sách 21 tân Hồng Y, trong đó có ba tân bộ trưởng của các Bộ giáo triều (Bộ Giám mục, Bộ Giáo hội Đông phương và Bộ Giáo lý Đức tin). Đức Thánh Cha cũng sẽ phong Hồng Y cho 2 vị Giám mục Châu Á: Giám mục của Penang (Malaysia) và của Hồng Kông.

Trước khi công bố danh sách 21 vị tân Hồng Y, Đức Thánh Cha nhấn mạnh tính phổ quát của Giáo hội được thể hiện qua nguồn gốc xuất thân của các vị tân Hồng Y, qua đó “Giáo hội tiếp tục loan báo tình yêu thương xót của Thiên Chúa cho mọi người trên trái đất.” Đồng thời, “việc bổ nhiệm các tân Hồng Y vào giáo phận Roma chứng tỏ mối liên hệ không thể tách rời giữa Toà Thánh Phêrô và các Giáo Hội địa phương trên khắp thế giới.”

Danh sách các tân Hồng Y:

1- Đức cha Robert Francis PREVOST, O.S.A., Bộ Trưởng Bộ Giám Mục

2- Đức cha Claudio GUGEROTTI, Bộ Trưởng Bộ Các Giáo Hội Đông Phương

3- Đức cha Víctor Manuel FERNÁNDEZ, Bộ Trưởng Bộ Giáo Lý Đức Tin

4- Đức cha Emil Paul TSCHERRIG, Sứ Thần Tòa Thánh

5- Đức cha Christophe Louis Yves Georges PIERRE, Sứ Thần Tòa Thánh

6- Đức cha Pierbattista PIZZABALLA, Thượng Phụ La Tinh của Giêrusalem

7- Đức cha Stephen BRISLIN, Tổng Giám Mục Cape Town (Kaapstad)

8- Đức cha Ángel Sixto ROSSI, S.J., Tổng giám mục Córdoba

9- Đức cha Luis José RUEDA APARICIO, Tổng Giám mục Bogotá

10- Đức cha Grzegorz RYŚ, Tổng Giám mục Łódź,

11- Đức cha Stephen Ameyu Martin MULLA, Tổng giám mục Juba

12- Đức cha José COBO CANO, Tổng Giám Mục Madrid

13- Đức cha Protase RUGAMBWA, Tổng giám mục phó của Tabora

14- Đức cha Sebastian FRANCIS, Giám mục Penang

15- Đức cha Stephen CHOW SAU-YAN, S.J., Giám mục Hồng Kông

16- Đức cha François-Xavier BUSTILLO, O.F.M. Conv., Giám mục Ajaccio

17- Đức cha Américo Manuel ALFES AGUIAR, Giám mục phụ tá Lisbon

18- Cha Ángel FERNÁNDEZ ARTIME, S.D.B., Bề Trên Cả Dòng Salêdiêng

Đức Thánh Cha cũng phong Hồng Y cho 3 vị trên 80 tuổi vì sự phục vụ nổi bật của các vị trong Giáo hội:

19- Đức cha Agostino MARCHETTO, Sứ Thần Tòa Thánh.

20- Đức cha Diego Rafael PADRÓN SÁNCHEZ, Nguyên Tổng giám mục của Cumaná

21- Cha Luis Pascual DRI, OFM Cap., cha giải tội tại Đền thánh Đức Mẹ Pompeii, Buenos Aires.

Đức Thánh Cha xin các tín hữu “cầu nguyện cho các tân Hồng Y, để qua việc gắn bó vững chắc của các ngài với Chúa Kitô, Vị Thượng Tế nhân từ và trung tín (x. Dt 2,17), các ngài có thể giúp tôi trong sứ vụ Giám mục Rôma vì thiện ích của mọi người, dân thánh trung thành của Thiên Chúa.”

Vatican News