Hội nghị Công giáo quốc tế về giáo dân của châu Mỹ Latinh

Các tín hữu châu Mỹ Latinh (Vatican Media)

Vào ngày 27 và 28/8 tới đây, tại thành phố Bogota của Colombia, sẽ diễn ra Hội nghị Công giáo Quốc tế nhằm thức tỉnh các Kitô hữu, đặc biệt giáo dân, sống chứng tá Kitô hữu ngang qua đời sống công cộng.

Ông Samuel Ángel, Chủ tịch Viện Nghiên cứu Liên đới Xã hội và là người tổ chức sự kiện cho biết, Hội nghị tìm cách đánh thức các Kitô hữu, mời gọi họ sống theo luật Chúa. Mặc dù ở các nước Mỹ Latinh có 70 hoặc 75% dân số xưng mình là Công giáo, nhưng khi nhìn vào việc đào tạo thực tế của các thể chế hoặc luật lệ, không có gì liên quan đến Kitô giáo. Vì thế, Hội nghị mong muốn làm cho luật pháp và các thể chế của các nước châu Mỹ Latinh có các nguyên tắc Kitô giáo. Bởi vì, một quốc gia không có đức hạnh là một quốc gia sẽ thất bại và đó là điều đã thấy hiện nay. Ví dụ tư tưởng giới tính và phá thai đã xâm nhập vào hoạt động lập pháp của một số quốc gia, đây là hậu quả của việc “hoàn toàn quên Thiên Chúa”.

Hội nghị muốn giáo dân bước vào đời sống công cộng, nhưng mục đích không phải để tìm kiếm quyền bính, nhưng để phục vụ theo Tin Mừng và giáo huấn của Giáo hội. Như thế, Hội nghị sẽ cung cấp cho các tham dự viên kiến thức để can thiệp vào đời sống công cộng và đổi mới cuộc sống gia đình của họ.

Ông Samuel Ángel chỉ ra rằng, mặc dù chủ nghĩa thế tục và chủ nghĩa vô thần tồn tại trong nền văn hóa, ngày nay vẫn có những giáo dân đã tích cực dấn thân vào việc canh tân đời sống Kitô hữu. Tuy nhiên, chúng ta cần thúc đẩy một phong trào lớn của giáo dân trên phạm vi toàn cầu, những người bảo vệ đức tin và các giáo huấn Kitô giáo.

Theo ông, là Kitô hữu chúng ta được kêu gọi không chạy trốn khỏi đời sống công cộng, nhưng tiếp tục tiến bước theo Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng “Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ” (Mt 28, 18-19).

Ngọc Yến – Vatican News