Hợp thức hóa an tử làm tăng tỷ lệ tử tự

Mặc dù vẫn cần nghiên cứu thêm, nhưng bằng chứng đã thu thập được cho thấy rằng việc hợp pháp hóa an tử (chết êm ái – euthanasia) có hại cho việc ngăn ngừa tự tử.

Một nghiên cứu mới phát hiện rằng việc hợp pháp hóa an tử có sự hỗ trợ của bác sĩ dẫn đến sự gia tăng các trường hợp tự tử. Nghiên cứu được thực hiện bởi Trung tâm Đạo Đức Sinh Học Anscombe của Công giáo tại Oxford.

Các phát hiện của Anscombe, dựa trên dữ liệu tích lũy từ châu Âu và Bắc Mỹ, cho thấy rằng các quốc gia áp dụng an tử và tự tử được hỗ trợ luôn nhận thấy mức gia tăng về cái chết tự khởi xướng, một danh mục bao gồm an tử và tự tử không được hỗ trợ. Hơn nữa, tỷ lệ tử vong cao do tự tử ở phụ nữ không tương xứng.

Giáo sư David Albert Jones, tác giả của báo cáo, lưu ý rằng cần có nhiều nghiên cứu hơn về lĩnh vực này, nhưng bằng chứng nào đã được thu thập “tất cả các điểm đều theo cùng một hướng.”

GS Jones viết trong báo cáo: “Không có bằng chứng nào cho thấy việc hợp pháp hóa an tử sẽ có tác dụng hữu ích trong việc ngăn ngừa tự tử. Có bằng chứng mạnh mẽ, được lấy từ các khu vực pháp lý khác nhau và sử dụng nhiều phương pháp thống kê, cho thấy rằng tổng số ca tự tử tăng đáng kể ở những nơi có hợp pháp hóa an tử và điều này có tác động lớn hơn đến phụ nữ lớn tuổi.”

Trong một tuyên bố được đưa ra ngày 9-11-2022 do The Dialog cung cấp, GS Jones lưu ý rằng Bỉ đã đạt tỷ lệ tự tử cao nhất Âu châu kể từ khi hợp pháp hóa an tử năm 2002. Trong khi đó, Hà Lan đang ghi nhận mức tăng cao về tỷ lệ tự tử mặc dù thực hiện nhiều thủ tục an tử hơn các quốc gia khác. Hoa Kỳ cũng đang ghi nhận số trường hợp tự tử cao hơn ở các bang đã hợp pháp hóa an tử được bác sĩ hỗ trợ.

Khi so sánh tỷ lệ tự tử ở các quốc gia Âu châu đã cho phép an tử với những quốc gia không cho phép, nghiên cứu cho thấy rằng các quốc gia không cho phép an tử luôn ghi nhận tỷ lệ tự tử thấp hơn. Điều này cho thấy rằng việc hợp pháp hóa an tử gây bất lợi cho các nỗ lực ngăn chặn tự tử.

Trong phần kết luận, GS Jones viết: “Có thể làm được nhiều điều nhưng không có bằng chứng nào cho thấy việc thay đổi luật về hỗ trợ tự tử sẽ giúp ích. Ngược lại, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy bỏ luật cấm khuyến khích hoặc hỗ trợ tự tử có thể gây hại đáng kể. Đây không chỉ là những mối nguy hiểm trên danh nghĩa mà còn là những mối nguy hiểm thực sự đối với những người dễ tự tử. Hợp pháp hóa an tử hoặc hỗ trợ tự tử là mối đe dọa đối với việc ngăn chặn tự tử.”

TRẦM THIÊN THU (chuyển ngữ từ Aleteia.org)