Một trực thăng Saint-Honoré sẵn sàng ứng trực cho Đức Phanxicô

Công ty vận chuyển y tế bằng máy bay và trực thăng Helico Secours có nhiệm vụ đảm bảo vận chuyển khẩn cấp giáo hoàng, nếu cần trong chuyến đi của ngài từ ngày 27 đến 29 tháng 7 ở Québec.

Trong trường hợp giáo hoàng cần khẩn cấp, nhóm Helico Secours phối hợp với Nhóm kỹ thuật viên cứu thương Québec (CTAQ), sẽ đảm bảo an toàn cho người đứng đầu Giáo hội công giáo.

Trong chuyến đi của ngài đến đây, phương tiện cấp cứu trực thăng của công ty luôn sẵn sàng để đưa bệnh nhân đến bệnh viện gần nhất.

Được Trung tâm Dịch vụ Xã hội và Y tế Tích hợp chọn đầu tiên, nhóm Helico Secours sau đó đã được Hội đồng Giám mục công giáo công nhận.

Đây là nhiệm vụ quan trọng đầu tiên dành cho nhóm Helico Secours, một công ty bắt đầu hoạt động vào tháng 3 năm 2021.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch