Ngày thứ nhất: Tĩnh tâm dành cho Giáo xứ Thái Hà

Thái Hà (17.03.2016) lúc 18g30 Cha Giuse Ngô Văn Kha chủ tế thánh lễ, khai mạc ngày tĩnh tâm thứ nhất dành Giáo xứ.

Sau hai đợt tĩnh tâm dành cho anh chị em xa quê tại Hà Nội và các bạn giới trẻ. Tối hôm nay, rất đông anh chị em tới tham dự thánh lễ để dọn tâm hồn chuẩn bị cho đại lễ Chúa Phục Sinh.

Trong những ngày của Mùa Chay Thánh quý Cha trong nhà dòng sẽ ngồi tòa giải tội trước và sau thánh lễ.

1

2

3

4

5

6

7

8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.