Ngoại trưởng Toà Thánh: Chính trị phục vụ công ích

Ngoại trưởng Toà Thánh thăm San Marino

Phát biểu tại lễ nhậm chức của Nhiếp chính ở Cộng hoà San Marino, tuần vừa qua, Đức Tổng Giám Mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Toà Thánh nhấn mạnh nguyên tắc tập thể là nền tảng cho việc thực thi quyền bính và cho rằng kho tàng dân chủ và và tự do mà nền Cộng hoà gìn giữ là la bàn tham chiếu cho thế giới. Ở điểm này, Cộng hoà San Marino là một ví dụ về chính trị phục vụ công ích.

Sau khi nhắc lại mối quan hệ giữa Toà Thánh và Cộng hoà San Marino ngày càng được củng cố trong những thập kỷ gần đây qua việc ký kết một số thoả thuận song phương, Đức Tổng Giám Mục nhắc lại hình ảnh Thánh Marino, Đấng Bảo trợ và Sáng lập của nền cộng hoà lâu đời nhất ở Âu châu, một mẫu gương luôn dấn thân phục vụ công ích, đặc biệt những người yếu đuối.

Trong thời điểm sự phân cực ngày càng tăng trên thế giới và cuộc tranh luận chính trị được đánh dấu bằng xung đột của những ý thức hệ đối lập, Ngoại trưởng Toà Thánh nhắc đến nguyên tắc tập thể là bản chất của nền dân chủ. Và nhìn nhận những đóng góp của Cộng hoà San Marino trong bối cảnh quốc tế, ngài nói rằng, kho tàng nền dân chủ và tự do mà nền Cộng hoà gìn giữ là la bàn tham chiếu cho một thế giới đang có xu hướng ngày càng bị đánh dấu bằng sự thiếu tin tưởng nhau; và việc bảo vệ nền độc lập, hay sức mạnh của truyền thống tôn giáo, văn hoá, chính trị và pháp lý không có nghĩa là tự cô lập khỏi bối cảnh quốc tế.

Sau cùng, hướng tới kỷ niệm 60 năm thông điệp Pacem in terris của thánh Gioan XXIII, Đức Tổng Giám Mục Gallagher nhắc lại những lời của thánh Giáo hoàng trong văn kiện. Theo đó, hoà bình đòi hỏi sự tôn trọng lẫn nhau từ mọi cộng đồng chính trị đối với người khác, và để có được điều này, các tương quan phải được điều chỉnh trong sự thật, công lý, liên đới và tự do. Đây là viễn cảnh về sự sự hiện của Toà Thánh trong bối cảnh quốc tế. Qua cam kết thúc đẩy hoà bình, hoà giải giữa các dân tộc và phát triển con người người toàn diện, Toà Thánh bảo vệ các quyền cơ bản của con người, hỗ trợ những người di cư, quan tâm đến ngôi nhà chung và giải trừ quân bị. (CSR_1336_2023)

Ngọc Yến – Vatican News