Nhà thờ Thái Hà: Bắt đầu những ngày tĩnh tâm mùa Chay năm 2024

Giáo xứ Thái Hà đã bắt đầu ba ngày tĩnh tâm Mùa Chay thánh năm 2024 với Thánh lễ lúc 19 giờ 00, hôm qua, Thứ Ba, 05.03.
Cha Phêrô Tạ Văn Tuân, Chính xứ Giáo xứ Đình Quán, Tổng Giáo phận Hà Nội chủ sự Thánh lễ và hướng dẫn ba ngày tĩnh tâm Mùa Chay năm nay cho bà con tại Giáo xứ Thái Hà.
Ngày tĩnh tâm thứ nhất, cha Phêrô mời gọi cộng đoàn xin Chúa cho mình có một cảm nghiệm sâu sắc về lòng Chúa xót thương trên thân phận của mình, để mình sống lòng thương xót đó với anh chị em. Dựa vào các bài đọc Lời Chúa trong ngày Thứ Ba sau Chúa Nhật thứ III Mùa Chay, cha Phêrô cho thấy lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện qua sự tha thứ tội lỗi cho con người: Thiên Chúa ban chính Con Một là Đức Giêsu cho nhân loại. Đức Giêsu đã chết vì tội lỗi của nhân loại để nhân loại được ơn tha thứ mà làm hòa cùng Thiên Chúa. Chúng ta sống lòng thương xót được Chúa tha thứ và chúng ta cũng bắt chước Thiên Chúa biết tha thứ cho anh chị em mình.
Ba ngày Tĩnh tâm: Thứ Ba, Thứ Tư, Thứ Năm (05.06.07/03) sẽ bắt đầu với giờ Chầu Thánh Thể lúc 18 giờ 30 và Thánh lễ lúc 19 giờ 00. Sau Thánh lễ quý cha ngồi tòa giải tội ban Bí Tích Hòa Giải cho anh chị em tham dự Thánh lễ.
Ngoài ba ngày tĩnh tâm dành cho các giới, các hội đoàn trong Giáo xứ. Tại nhà thờ Thái Hà còn có ba ngày tĩnh tâm dành cho anh chị em di dân. Ba ngày tĩnh tâm này sẽ do cha Giuse Nguyễn Văn Thật, Bề trên Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Phú Tảo, Hải Dương hướng dẫn vào lúc 20 giờ 00, các ngày Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Tư (11.12.13/03) tới đây.
Truyền Thông Thái Hà