ÔNG NÔE VÀ CHIẾC TÀU

Hồi còn bé, tôi cứ nghĩ rằng trong trận đại hồng thủy, mọi người mọi vật đều chết hết, ngoại trừ ông Nôe và gia đình cùng các súc vật của ông ( từng đôi một ). Gia đình và các súc vật của ông sống sót là nhờ ông đem lên tài. Nay,cháu gái của tô, hiện đang dạy giáo lý tại một giáo xứ, bảo tôi rằng chuyện đại hồng thủy và ông Nôe chỉ là huyền thoại.

      Chúng ta không thể đọc các câu chuyện trong Thánh kinh, nhất là những chuyện đã hàng chục, hàng trăm năm từ thời tiền sử, như là những chuyện do các khoa học gia và các sử gia hiện đại viết ra.  Chúa Giêsu cũng đã sử dụng các dụ ngôn, các phần khác trong Thánh kinh một cách tương tự như vậy.

     Ngoại trừ những người chủ trương cắt nghĩa Thánh kinh theo nghĩa đen, ngày nay hầu như không còn ai hiểu chuyện ông Nôe và chiếc tàu theo nghĩa chữ và chính xác về lịch sử.

     Nhưng nói như thế không có nghĩa là câu chuyện không có thật. Sự thật của câu chuyện không hệ tại các chi tiết có đúng hay không, nhưng ở chỗ nó cho chúng ta thấy quyền năng của Thiên Chúa, thấy khả năng của con người có thể làm điều tốt lẫn điều xấu, ý định của Thiên Chúa muốn tha thứ và cứu vớt con người, v.v… Trong thực tế, đôi khi chúng ta chú ý quá nhiều đến các chi tiết trong các câu chuyện, đến nỗi quên mất sứ điệp thực sự mà Thiên Chúa gửi đến cho chúng ta.

     Một điểm khác trong câu hỏi bạn nêu lên là một bằng chứng cho thấy tác giả không bao giờ có ý đưa ra những chi tiết khó hiểu. Bạn nói rằng ông Nôe đưa lên tàu từng cặp loài vật. Phần đầu của câu chuyện đại hồng thủy (St 7:8-9) kể lại đúng như thế. Nhưng ở phần sau, chúng ta lại nghe kể là ông Nôe đưa lên tàu bảy cặp loài vật. Điều này có vẻ mâu thuẫn, nhưng không rắc rối gì đối với tác giả là người cuối cùng sắp xếp câu chuyện vào với nhau như chúng ta có bây giờ, bởi vì mục đích của ông không phải là đếm số các loài vật hay số ngày mưa rơi. Dưới sự linh ứng của Chúa Thánh thần, tác giả gửi đến cho chúng ta một thông điệp sâu xa hơn nhiều.

Tác phẩm: Giáo Lý Cho Người Thời Nay

Tác giả: John J. Dietzen

Biên dịch: Lm. Giuse Nguyễn Văn Chữ. OP

Đọc thêm:

1. Hội Thánh và Sách Thánh

2. Kinh Thánh: Tiêu chuẩn đức tin

3. Các hình thức văn chương trong Kinh Thánh

4. Kinh Thánh chỉ dành cho các chuyên gia?

5. Thánh Kinh Công Giáo và Thánh Kinh Thệ Phản

6. Bản Kinh Thánh phổ thông (Vulgata)

7. Nguyên tổ loài người

8. Nhiều Ađam, nhiều Eva?

9. Cám dỗ trong Vườn địa đàng

10. Con quỷ hay con rắn

11. Trái đất bao nhiêu tuổi?

12. Vụ nổ vũ trụ ( Big Bang ) và tuổi trái đất

13. Tuổi của dòng giống loài người

14. Thiên chúa làm gì trước khi tạo dựng vũ trụ

15. Tiến hóa ” còn hơn là một giả thuyết “

16. Tiến hóa và linh hồn

17. Thần học có dựa trên khoa học không?

18.Ngôi vị nào là đấng tạo hóa.

19. Ông Môsê và 5 cuốn sách đầu tiên của bộ Thánh Kinh.

Edit

0

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.