Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria – Tiễn biệt 25 em thai nhi

Lúc 15 giờ 00, ngày 08.09.2023 tại nhà thờ Thái Hà, Lm Giuse Dương Công Định đã dâng thánh lễ mừng sinh nhật đức trinh nữ Maria và tiễn biệt 25 em Thai Nhai.

Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria

Mẹ Maria được sinh ra để làm Mẹ của Đấng Cứu Độ thế giới, mẹ thiêng liêng của mọi người và thánh thiện nhất trong các thụ tạo của Thiên Chúa. Vì công lao vô hạn của Con Mẹ, Mẹ đã được thụ thai và sinh ra vô nhiễm nguyên tội và đầy ân sủng. Nhờ Mẹ, là Nữ vương trời đất, mọi ân sủng đều được ban cho loài người. Nhờ ý muốn của Thiên Chúa Ba Ngôi, những người không tin nhận được ân sủng đức tin; những người đau khổ được hưởng nhờ công trình của lòng Chúa thương xót; và các chi thể của Chúa Kitô lớn lên giống như Đầu của họ. Nơi Đức Maria, tất cả nhân tính được tôn cao. Chúng ta vui mừng trong ngày sinh nhật của Mẹ, như Giáo hội đã làm từ những ngày đầu tiên.

Vào ngày sinh nhật của Đức Mẹ, Giáo Hội kỷ niệm việc cứu độ đầu tiên với sự xuất hiện của mẹ Đấng Cứu Độ, Mẹ Maria, vào trong trần thế. Đức Trinh Nữ có một vị trí độc nhất trong lịch sử cứu độ, và Mẹ có sứ mệnh cao cả nhất từng được giao phó cho một thụ tạo. Chúng ta vui mừng vì Mẹ Thiên Chúa cũng là Mẹ của chúng ta. Chúng ta hãy năng gọi Đức Trinh Nữ là “Nguyên nhân của niềm vui của chúng con một trong những danh hiệu đẹp nhất trong kinh cầu Đức Bà.

Tiễn biết các em Thai Nhi

Với giáo hội Công giáo, Thiên Chúa là cội nguồn của sự sống, sự sống là ân huệ Chúa ban, con người phải đón nhận và yêu thương với tất cả sự trân trọng. Vì thế, xúc phạm đến sự sống là xúc phạm đến chính Thiên Chúa. Cướp đi sự sống của ai đó là cướp quyền Thiên Chúa. Chỉ Thiên Chúa có quyền trao ban sự sống và có quyền cất đi. Ngài cho sự sống ở đời này để cho mỗi cuộc đời chuẩn bị cho sự sống vĩnh cửu mai sau. Nếu Ngài có lấy đi mạng sống của ai đó đã được ban tặng không có nghĩa là Ngài làm cho nó vong thân, nhưng Ngài đưa nó trở về với cội nguồn với cùng đích của nó, là được ở bên Chúa mãi mãi.

Phá thai là một tội ác bởi vì các thai nhi không có khả năng tự vệ và nếu được nuôi dưỡng trong điều kiện bình thường, các thai nhi sẽ là những con người bình thường. Vậy mà hôm nay tội ác này mỗi ngày một gia tăng. Sống trong một xã hội, một thế giới mà nền văn minh chết chóc lan tràn, hẳn các tín hữu Chúa Kitô không khỏi băn khoăn, lo lắng.

Thánh lễ kết thúc, các em được đưa đến và an táng nơi Nghĩa Trang Thai Nhi Thường Tín. Tâm lòng của những người tham dự cuộc đưa tiễn này dường như trĩu nặng, một phần bởi thương các em bị bỏ rơi, không được chào đời, không được đón ánh mặt trời và hưởng một cuộc sống tươi đẹp; một phần bởi đó đây vẫn còn biết bao hài nhi ngày đêm kêu van thống thiết:

Mẹ ơi! Xin cho con được chào đời

Mẹ ơi! Con muốn làm người

Mẹ ơi và Mẹ ơi!…

Nguyện xin cho tiếng kêu ấy đánh thức lương tâm mọi người, nhất là lòng “Từ Mẫu” nơi những người mẹ, trách nhiệm của những người cha, để các em được sinh ra làm người và được làm con cái của Chúa.

Truyền Thông Thái Hà