Thái Hà: 132 em thiếu nhi Rước Lễ lần đầu

132 em thiếu nhi, trong đó có 67 em nam và 65 em nữ đã lãnh nhận Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa lần đầu (Rước Lễ Lần Đầu) trong thánh lễ lúc 16 giờ 00, Chúa Nhật, 21.08 tại nhà thờ Giáo xứ Thái Hà.

Thánh lễ do cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Hà Nội cũng là chánh xứ Giáo xứ Thái Hà chủ tế. Đồng tế có cha Gioan Nguyễn Đức Phú, tuyên úy Thiếu Nhi Thánh Thể của Giáo xứ và cha Giuse Nguyễn Văn Toản.

Được biết, vào Chúa Nhật ngày 03.07.2022, vừa qua tại Giáo xứ Thái Hà cũng đã có 115 em đã Rước Lễ Lần Đầu. Vậy là năm nay Giáo xứ Thái Hà có hai đợt cho các em Rước Lễ Lần Đầu, cả hai đợt là 247 em.

Để chuẩn bị cho các em lãnh nhận Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa lần đầu, Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể của Giáo xứ đã có những chuẩn bị rất chu đáo. Họp phụ huynh của các em, cho các em tĩnh tâm, lo cho các em lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải cũng như trang trí cho ngày lễ, tập nghi thức cho các em, quần áo bề ngoài và lo những phần quà kỷ niệm…

Tại Nhà Thờ Thái Hà hiện có gần 800 em nhiếu nhi, thiếu niên tham gia học giáo lý vào chiều mỗi Chúa Nhật.

Các em ở độ tuổi lên 6 sẽ bắt đầu vào Ngành Chiên, sau 2 năm các em chuyển qua Ngành Ấu. Ngành Ấu kéo dài 3 năm, thời gian này các em chuẩn bị giáo lý để lãnh nhận Bí Tích Hòa Giải và Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa. Sau đó các em lên Ngành Thiếu. Ngành Thiếu kéo dài 3 năm, kết thúc Ngành Thiếu các em lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức. Sau đó các em lên Ngành Nghĩa. Ngành Ngĩa kéo dài 5 năm. Trong 5 năm này, các em đào sâu Kinh Thánh và các Giáo huấn của Hội Thánh, sống đời sống đức tin trưởng thành. Chương trình này gọi là Kinh Thánh Vào Đời.

Truyền Thông Thái Hà

Hình ảnh trong thánh lễ 132 em Rước Lễ Lần Đầu, Thánh lễ lúc 16 giờ 00, Chúa Nhật, 21.08.2022.