Thái Hà: Bổn mạng hội Lòng Chúa Thương Xót

Ngày 16.04, Chúa Nhật II Phục Sinh, Giáo Hội toàn cầu mừng Đại Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót, cũng là ngày mừng bổn mạng của hội “Lòng Chúa Thương Xót” giáo xứ Thái Hà.

Thánh lễ do Cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên bề trên tu viện DCCT Hà Nội chủ thế cùng đồng tế có Cha Fx Nguyễn Kim Phùng, DCCT đặc trách. Đến hiệp dâng Thánh lễ, có thành viên hội LCTX cùng các thân nhân, ân nhân, khách mời và cộng đoàn dân Chúa.

Trước Thánh lễ nhằm giúp các hội viên sống và loan báo LCTX cách hiệu quả theo đúng hướng dẫn và linh đạo của hội đề ra. Cha Giuse đã làm phép cờ hiệu và thánh hoá những phù hiệu để những ai đón nhận, sống linh đạo Lòng Thương Xót của Chúa được trọn vẹn.

Trong phần chia sẻ lời Chúa, Cha đặc trách Fx mời gọi cộng đoàn tích cực tham gia hội LCTX này, để cảm tạ lòng thương yêu của Thiên Chúa, để thánh hóa bản thân, cầu nguyện cho kẻ tội lỗi, cũng như loan báo lòng thương xót Chúa.

Được biết hội CTX thái Hà thành lập năm 2009 đến nay 117 hội viên được cấp thẻ hội viên CTX và 46 hội viên chưa được cấp thẻ.

Sau lời nguyện hiệp lễ đại diện hội Lòng thương xót Chúa nói lên lời cảm ơn quý Cha và mọi người đã hiệp dâng thánh lễ hôm nay và cầu nguyện cho hội nhân ngày lễ bổn mạng.

Truyền Thông Thái Hà