Thái Hà: Đi đàng Thánh Giá ngày Thứ Sáu trong Mùa Chay

Cộng đoàn tham dự Thánh lễ vào chiều tối Thứ Sáu lúc 18 giờ 30 hàng tuần tại Thái Hà trong những ngày Mùa Chay Thánh năm nay, đã cùng nhau đi Đàng Thánh Giá trọng thể sau Thánh lễ.

Từ đầu Mùa Chay năm nay, cha Giuse Nguyễn Văn Hội, Bề trên Tu viện, Chính xứ Giáo xứ Thái Hà cùng quý Hội đồng Mục vụ Giáo xứ tổ chức việc đi Đàng Thánh Giá cách trọng thể quanh khu vực nhà thờ.

Từ chặng thứ nhất đến chặng thứ mười được chia cho các Giáo Khu trong Giáo xứ. Bốn chặng Thánh Giá còn lại, các gia đình ghi danh vác Thánh Giá Chúa. Bố mẹ, con cái trong gia đình là những người vác Thánh Giá và đỡ nâng Thánh Giá.

Theo cha Giuse Nguyễn Văn Hội, việc các gia đình ghi danh cùng nhau vác Thánh Giá mang lại nhiều ý nghĩa. Đây là cơ hội để gia đình cùng cảm nghiệm việc sống đức tin. Gia đình cảm nghiệm việc san sẻ gánh nặng trong gia đình như Thánh Giá Chúa gửi đến. Gia đình biết yêu thương, liên đới với nhau hơn. Những rạn nứt trong gia đình có thể được hàn gắn nhờ ơn Chúa ban qua việc tham gia vác Thánh Giá Chúa trong những chặng đàng Thánh Giá của Giáo xứ.

Việc đi đàng Thánh Giá kết hợp giữa việc suy niệm theo chủ đề năm mục vụ với suy niệm theo mười bốn đàng Thánh Giá truyền thống. Khi đến phần suy niệm theo truyền thống, mọi người quỳ gối. Điều này cũng là cơ hội để mỗi người tham dự được kết hợp với màu nhiệm mà mình đang suy niệm về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu cách tốt hơn.

Truyền Thông Thái Hà