Thánh lễ tuyên khấn lần đầu và trọn đời trong Dòng Chúa Cứu Thế

Vào lúc 8:30 thứ Năm 30/6/2022 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn đã diễn ra Thánh lễ tuyên khấn trọn đời và tuyên khấn lần đầu của Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam.

Chủ tế thánh lễ tuyên khấn là Cha Giám Tỉnh Giuse Nguyễn Ngọc Bích, cùng đồng tế với ngài có các linh mục DCCT từ khắp các miền đất nước và từ các giáo điểm của Tỉnh Dòng tại nước ngoài, cũng như một số linh mục thân quen với các khấn sinh, có đông đảo các tu sĩ nam nữ và ông bà, cha mẹ, thân nhân và bạn hữu của các khấn sinh đến tham dự thánh lễ hôm nay để cầu nguyện cho các thầy.

Có 12 thầy tuyên khấn trọn đời và 11 thầy tuyên khấn lần đầu hôm nay. Với thánh lễ tuyên khấn này, tổng số các tu sĩ DCCT thuộc Tỉnh Dòng Việt Nam hiện nay là 372 tu sĩ.

Lm Giuse Trần Hữu Hoan, DCCT