Thông cáo của Phòng Báo chí Tòa Thánh về Việt Nam

Thứ trưởng Ngoại giao Tòa thánh Vatican, Đức ông Miroslaw Stanislaw Wachowski và Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng. Ảnh https://www.moha.gov.vn/

Trưa ngày 22 tháng Tư năm 2022, Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố thông cáo cho biết:

“Một cuộc gặp gỡ của Nhóm Làm việc chung giữa Việt Nam và Tòa Thánh đã diễn ra tại Hà Nội, từ ngày 21 đến ngày 22 tháng Tư năm 2022. Cuộc gặp gỡ này do hai vị đồng chủ tọa, là ông Hà Kim Ngọc, Thứ trưởng ngoại giao, Trưởng đoàn Việt Nam, và Đức ông Miroslaw Wachowski, Thứ trưởng ngoại giao, Trưởng đoàn Tòa Thánh.

Hai bên đã trao đổi rộng rãi và đầy đủ về các quan hệ Việt Nam – Tòa Thánh, kể cả những vấn đề liên hệ tới Giáo hội Công giáo tại Việt Nam.

Hai bên đã nhìn nhận rằng tương quan Việt Nam – Tòa Thánh đã có những tiến triển tích cực gần đây, và mặc dù có những khó khăn do những giới hạn vì đại dịch Covid-19, vẫn luôn có những trao đổi liên tục và xây dựng về các quan điểm.

Hai bên đã thỏa thuận rằng tương quan giữa Việt Nam và Tòa Thánh cần tiếp tục được duy trì, trên cơ bản các nguyên tắc đồng thuận và trên một cuộc đối thoại phong phú, với mục đích củng cố sự tín nhiệm hỗ tương được chứng tỏ, củng cố các mối quan hệ để mưu ích cho cả hai phía và cho cộng đoàn Công giáo tại Việt Nam.

Hai bên đã đạt tới một thỏa thuận về các vấn đề nâng mức độ mối quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh, trong tương lai gần đây, từ một Đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam lên một Đại diện Tòa Thánh thường trú và thỏa thuận về những bước cần thực hiện trong tương lai hầu ấn định một văn phòng Đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Hà Nội.

Tòa Thánh quan tâm theo dõi cuộc sống sâu xa và sinh động của cộng đồng Công giáo tại Việt Nam và khích lệ Giáo hội Công giáo tại Việt Nam góp phần vào công ích và sự thịnh vượng của Việt Nam, như cộng đồng Công giáo đã chứng tỏ cụ thể, trong thời kỳ đại dịch, góp phần qua những công tác thiện nguyện trong các nhà thương và đáp ứng nhu cầu của những người túng thiếu.

Cuộc gặp gỡ đã diễn ra trong bầu khí thân thiện và tôn trọng lẫn nhau.

Hai bên cũng đã thỏa thuận triệu tập cuộc gặp gỡ lần thứ mười của Nhóm Làm việc chung giữa Việt Nam và Tòa Thánh tại Vatican. Ngày gặp gỡ sẽ được thỏa thuận qua các con đường ngoại giao.

Trong dịp này, Phái đoàn Tòa Thánh cũng đã đến thăm Phó Thủ tướng thường trực, ông Phạm Bình Minh. Đoàn cũng thăm một số vị trong chính quyền Việt Nam và sẽ gặp gỡ, trong những ngày tới đây, các thành viên của Hội đồng Giám mục Việt Nam, nhóm Đại hội tại Giáo phận Thái Bình”.

Phái đoàn Tòa Thánh sang Việt Nam, ngoài Đức ông thứ Trưởng Wachowski, người Ba Lan, còn có Đức ông Phanxicô Xaviê Cao Minh Dung, Tham tán Sứ thần, thuộc Bộ ngoại giao Tòa Thánh, và linh mục Augustino Han Hyuntaek (Hàn Hiền Trạch), người Hàn Quốc, viên chức tại Bộ Truyền giáo.

G. Trần Đức Anh, O.P. | RVA