Thứ Ba Lễ Đức Maria Mông Triệu_Lễ Trọng: Nữ tỳ Chúa

Thái Hà (15.08.2023) – Bà Maria nói: “Chúa hạ bệ những ai quyền thế, Người nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Kẻ đói nghèo, Chúa ban của đầy dư, người giàu có, lại đuổi về tay trắng”. (Lc 1,39-56)

Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích về sự sống lại trong lễ Đức Mẹ Lên Trời: “Mầu nhiệm Đức Maria hồn xác lên trời được chứa đựng trọn vẹn trong sự phục sinh của Chúa Kitô. Bản tính nhân loại của Đức Mẹ đã được Người Con “kéo theo” khi Người Con ấy vượt qua cái chết”.

Đức Maria vui mừng cất lên bài ca Magnificat – Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa – để chúc tụng Chúa về nhưgnx gì chúa đã thực hiện nơi Mẹ. Dù được tràn đầy ân sủng nhưng Đức Maria khiêm tốn chân nhận thân phận nữ tì của các nữ tỳ Chúa khi tin rằng Chúa sẽ nâng cao mọi kẻ khiêm nhường. Cả cuộc đời của Đức Maria đã lắng nghe, suy đi nghĩ lại và sống Lời Chúa.

Hôm nay, Giáo hội mừng kính lễ Đức Mẹ Lên Trời. Mẹ có diễm phúc được lên trời cả hồn lẫn xác. Vì thế, hết thảy mọi Kitô hữu được mời gọi năng đến với Mẹ, để ngày sau cũng được ở trên trời cùng Mẹ.

Cầu nguyện: Lạy Mẹ Maria, con đang sống giữa thế gian đầy cám dỗ, xin Mẹ dẫn đàng cho con khỏi sa hỏa ngục. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…