Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Antôn Pađôva: Muối cho đời

Thái Hà (13.06.2023) – Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Chính anh em là muối cho đời. Nhưng muối mà nhạt đi, thì lấy gì muối nó cho mặn lại? Nó đã thành vô dụng, thì chỉ còn việc quẳng ra ngoài cho người ta chà đạp thôi. Chính anh em là ánh sáng cho trần gian.” (Mt 5,13-16)

Từ lâu, muối đã trở thành một loại gia vị không thể thiếu trong cuộc sống của con người. Nhờ muối mà các món ăn được thêm đậm đà hương vị. Như thế, bản chất của muối là mặn, nếu muối không còn giữ được độ mặn nữa thì nó sẽ ra vô dụng.

Mỗi Kitô hữu được mời gọi trở nên “muối” để “ướp mặn” cuộc đời bằng những giá trị TIn Mừng: tình yêu, hy sinh và chia sẻ. Một khi chúng ta đánh mất căn tính và không còn giữ được muối trong tâm hồn thì chính lúc ấy chúng ta đánh mất giá trị cuộc sống, hơn hết là giá trị của ơn gọi làm con cái Chúa.

Thánh Antôn Pađôva mà chúng ta mừng kính hôm nay là một mẫu gương tuyệt vời. Ngài đã trở nên muối và ánh sáng cho đời qua gương bác ái và tình yêu tha thiết dành cho Chúa và tha nhân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết mang các giá trị tốt đẹp của Tin Mừng cho cuộc đời qua chính đời sống chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…