Thứ Ba Lễ Nhớ Thánh Đa Minh Linh Mục: Kẻ lớn nhất trong Nước Trời

Thái Hà (09.08.2022) – Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: “Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong Nước Trời? ” Đức Giê-su liền gọi một em nhỏ đến, đặt vào giữa các ông và bảo: “Thầy bảo thật anh em: nếu anh em không trở lại mà nên như trẻ nhỏ, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời.

“Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất Nước Trời.

“Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.

“Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. (Mt 18,1-5.10.12-14)

“Thật, Thầy bảo thật các con: nếu các con không hóa nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời”. Nước Trời luôn là cùng đích của mỗi Kitô hữu, nhưng không phải ai cũng có thể đạt được. Hôm nay Chúa đã chỉ cho chúng ta cách thế để hưởng cõi phúc Nước Trời, đó là trở nên như trẻ nhỏ. Vậy trẻ nhỏ là ai? Là những người sống đơn sơ, khiêm nhường, những người biết chấp nhận cuộc sống với những gì mình có, biết mình là nhỏ bé, sống cậy dựa vào Thiên Chúa như em bé cậy vào cha mẹ, sống nhờ cha mẹ.

Tín thác, trở nên nhỏ bé, không có nghĩa là làm gì cả, nhưng ngược lại là làm rất nhiều và từ bỏ rất nhiều. Một đứa bé sẽ dễ dàng nghe lời người lớn bao nhiêu thì thật là khó bấy nhiêu cho một người trưởng thành từ bỏ ý riêng của mình chỉ vì ý riêng ấy đi ngược lại với lời dạy bảo của Thiên Chúa. Thế nhưng, trở nên nhỏ bé lại là phương thế để được hưởng Nước Trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con có được tâm hồn của những trẻ nhỏ, để tất cả những gì chúng con làm, đều là vì tình yêu dành cho Thiên Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.