Thứ Ba Sau Lễ Hiển Linh: “Anh em có mấy chiếc bánh?”

Thái Hà (04.01.2021) – Khi ấy, Chúa Giêsu xem thấy dân chúng đông đảo thì động lòng thương xót họ, vì họ như chiên không người chăn giữ, và Người bắt đầu giảng dạy họ nhiều điều. Và khi giờ đã muộn, các môn đệ đến thưa Người rằng: “Chỗ này hoang vắng, mà giờ đã muộn, xin Thầy giải tán họ, để họ đi tới các làng các xóm gần đây mà mua gì ăn”. Chúa Giêsu trả lời họ rằng: “Các con hãy cho họ ăn đi”. Họ thưa Người: “Chúng con phải đi mua đến hai trăm đồng bạc bánh để phát cho họ ăn”. Người nói với họ: “Các con có mấy cái bánh? Hãy đi xem”. Khi biết được rồi, họ thưa: “Có năm cái bánh và hai con cá”. Người ra lệnh cho họ bảo mọi người ngồi xuống làm thành từng nhóm trên cỏ xanh. Họ ngồi xuống từng nhóm, chỗ một trăm, chỗ năm mươi. Người cầm năm cái bánh và hai con cá, ngước mắt lên trời mà chúc tụng, rồi bẻ bánh ra và trao cho các môn đệ, để họ phân phát cho người ta; còn hai con cá, Người cũng chia cho mọi người. Và tất cả đều ăn no. Mụn bánh và cá còn dư lại, người ta lượm được mười hai thúng đầy. Mà số người ăn là năm ngàn người. (Mc 6,34-44)

Thánh sử Máccô đã trình thuật lại câu hỏi của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ “Anh em có mấy chiếc bánh?” Đối với bản thân mỗi người, khi đối diện với những anh chị em nghèo, di dân, công nhân, câu hỏi này lại một lần nữa vang lên trong tâm hồn mỗi người chúng ta: Tôi đã làm gì cho những anh chị em kém may mắn hơn tôi? Khi đối diện với những hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống, ta thường có thái độ thương cảm, nhưng chưa đủ, chúng ta cần thể hiện sự thương cảm đó bằng hành động cụ thể, bằng những nhu cầu thiết yếu để họ bớt vất vả. Và khi làm những việc cụ thể như thế, chúng ta mới có thể trả lời câu hỏi mà Chúa đã gợi lên cho chúng ta: “Chính tôi cho họ ăn”.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xung quanh con có rất nhiều người đang thiếu thốn, thiếu ngay cả những gì thiết yếu nhất đói với cuộc sống hằng ngày, xin cho nhiều người và cả bản thân con, biết mở rộng tấm lòng mình ra để biết những anh chị em xung quanh, và chia sẻ cho họ những gì cần thiết nhất cho cuộc sống. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.