Thứ Ba tuần bát nhật Phục Sinh: Cha của anh em

“Thầy lên cùng Cha của Thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của Thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em”

CHA CỦA ANH EM

Cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu đã biến đổi hoàn toàn mối tương quan giữa môn đệ và Thiên Chúa. Bằng cách hoàn tất công trình cứu độ của Cha, Đức Giêsu cho các môn đệ được chia sẻ mối tương quan của chính Người với Cha. Đức Giêsu Phục sinh đã mở ra cho nhân loại con đường hiệp thông vĩnh cửu với Thiên Chúa.

Các môn đệ của Đức Giêsu là “anh em” của Người là bởi họ có cùng một Cha trên trời, là Thiên Chúa dân Israel tôn thờ. Đây là một cột mốc quan trọng trong Tin Mừng, vì từ đây Thiên Chúa được minh định rõ ràng là “Cha”. Một vài lần Đức Giêsu đã mặc khải chân lý này, như khi Người nói với người phụ nữ Samari (Ga 4,23), hoặc khi Người gọi các môn đệ là “bạn hữu của Thầy” (Ga 15,14- 15), và nhắn nhủ họ rằng “Chính Chúa Cha yêu mến anh em”(Ga 16,27).

Trong Tin Mừng Gioan, “Cha” trước hết là Cha của Đức Giêsu, và chỉ nhờ sự phục sinh của Người, là Cha của những người tin.

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng. Amen.