Thứ Ba Tuần I Mùa Vọng: Mặc Khải

Thái Hà (29.11.2022) – Đức Giêsu nói: “Không ai biết con người là ai, trừ Chúa Cha, cũng như không ai biết Chúa Cha là ai, trừ người Con, và những kẻ mà người Con muốn mặc khải cho”. (Lc 10,21-24)

Thiên Chúa là ai? Nếu chỉ dùng lý trí thuần túycon người sẽ không thể nào có lời đáp cho mình. Thậm chí cho đến ngày nay, những tranh luận về sự hiện hữu của Thiên Chúa vẫn chưa chấm dứt, vì nhiều người còn cho rằng không có Thiên Chúa, đặc biệt khi nhân loại trải qua một cơn đại dịch Covid-19 đầy đau thương.

Niềm tin Kitô giáo xác tín cho chúng ta về sự hiện diện thật sự của Thiên Chúa nơi trần gian này. Bởi lẽ nhân loại đã đón nhận Đức Giêsu lịch sử: Người là Thiên Chúa nhập thể, là Con của Chúa Cha. Người biết về Chúa Cha vì Người từ Chúa Cha mà đến. Người đã rao truyền cho nhân loại biết được ý định phổ quát của Chúa Cha và dạy con người cách hành động để ngày càng kết hợp hơn với người Cha chung trên trời. Qua mọi thời, Hội Thánh của Người vẫn tiếp tục sứ mạng mà Người đã mở ra, đó là đem ơn cứu độ đến cho muôn dân muôn nước. Qua Đức Giêsu, nhân loại cũng nhận được một mẫu gương về sự vâng phục và kết hiệp với Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Cha, xin cho con nhận ra khuôn mặt từ ái của Cha qua mặc khải của Đức Giêsu Kitô, Con của Cha. Amen.

 

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…