Thứ Ba Tuần II Mùa Vọng: Đi tìm chiên lạc

Thái Hà (07.12.2021) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con nghĩ sao. Nếu ai có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ chín mươi chín con trên núi để đi tìm con chiên lạc sao.Nếu người đó tìm được, thì quả thật, Thầy bảo các con, người đó sẽ vui mừng vì con chiên đó hơn chín mươi chín con chiên không thất lạc. Cũng vậy, Cha các con ở trên trời không muốn để một trong những kẻ bé nhỏ này phải hư đi”. (Mt 18,12-14)

Mỗi người là một ngôi vị độc đáo và bất khả thay thế trong cõi đời này. Độc đáo vì con người được dựng nên theo hình ảnh Thiên Chúa. Ai cũng có nét đẹp à khả năng riêng. Bất khả thay thế vì mỗi người là duy nhất. Cho nên, phẩm giá con người thật cao quý biết bao.

Từ đó, ta phần nào hiểu được vì sao Chúa Giêsu lại nói: “Nếu ai có một trăm con chiên mà lạc mất một con, thì người đó lại không bỏ chín mươi chín con trên núi, để đi tìm con chiên lạc sao”. Sở dĩ người chủ làm như thế, vì đối với người chủ, từng con chiên là “duy nhất”. Nếu con nào mất đi, thì người chủ vĩnh viễn không thể tìm được bất cứ con nào khác như nó để thay thế. Vì thế, người chủ đã không ngại gian nguy để lên đường và tìm cho kỳ được con chiên lạc. Người chủ ấy chính là Thiên Chúa. Ngài rất yêu thương và tôn trọng từng người, dù họ là ai và có ra sao. Đây cũng là điều mà Chúa mời gọi từng Kitô hữu thực thi trong đời sống. Dù là ai đi nữa, ta hãy luôn tôn trọng và yêu thương họ, Nếu ai đó lầm lỗi, thay vì lên án, ta hãy cầu nguyện và giúp họ bước đi trong nẻo chính đường ngay.

Cầu nguyện: Lạy Chúa là Cha nhân từ, Cha rất mực yêu thương và tôn trọng mỗi người chúng con, xin cho chúng con luôn ý thức để sống đúng với phẩm giá của mình, cũng như biết tôn trọng phẩm giá của tha nhân. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.