Thứ Ba Tuần III Mùa Chay: Chu toàn lề luật

Thái Hà (15.03.2023) – Đức Giêsu nói: “Thầy bảo thật anh em, trước khi trời đất qua đi, thì một chấm một phết trong Lề Luật cũng không qua đi, cho đến khi mọi sự được hoàn thàn”. (Mt 5,17-19)

Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, thánh Mátthêu thuật lại cho chúng ta lời dạy của Đức Giêsu về việc phải chu toàn những điều Lề Luật đã truyền dạy. Và hơn thế nữa, Đức Giêsu cũng chia sẻ với các môn đệ rằng, “anh em đừng tưởng Thầy đến để bãi bỏ Luật Môsê hoặc lời các ngôn sứ”. Đức Giêsu đến không phải để bãi bỏ Lề Luật, nhưng là để kiện toàn.

Lề Luật của Thiên Chúa chính là Luật đem lại sự sống và sự tự do đích thức cho con người. Lề Luật là chính Chúa, Đấng luôn yêu thương, coi sóc con người, và ban cho con người sự sống vĩnh cửu. Lề Luật là chính Chúa, Đấng luôn yêu thương, coi sóc con người, và ban cho con người sự sống vĩnh cửu. Lề Luật giải thoát con người khỏi cảnh nô lệ của tội lỗi, của những đam mê xấu ngõ hầu con người đạt được sự tự do đích thực, sự tự do của con cái Thiên Chúa.

Chu toàn Lề Luật là nhận ra Thiên Chúa, là đón nhận chính Chúa, và cũng là sống tương quan gắn bó mật thiết với Người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn biết chu toàn những điều Chúa đã truyền dạy cho chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…