Thứ Ba Tuần IV Mùa Vọng: Niềm vui chia sẻ

Thái Hà (21.12.2021) – Ngày ấy, Maria trỗi dậy, vội vã ra đi tiến lên trên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Elisabeth, và khi bà Elisabeth nghe lời chào của bà Maria, thì hài nhi nhảy mừng trong lòng bà, và bà Êlisabeth được đầy Chúa Thánh Thần, bà kêu lớn tiếng rằng: “Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ và con lòng bà được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi. Vì này tai tôi vừa nghe lời bà chào, hài nhi liền nhảy mừng trong lòng tôi. Phúc cho bà là kẻ đã tin rằng Lời Chúa phán cùng bà sẽ được thực hiện.” (Lc 1,39-45)

Trong cuộc sống hằng ngày, nơi các mối tương quan, ta cần phải có sự cảm thông, liên đới. Vì có sự cảm thông chúng ta mới có thể dễ dàng hiểu biết, tôn trọng và đón nhận nhau hơn. Có sự liên đới thì chúng ta mới có thể dễ dàng chia sẻ vui buồn với nhau và giúp nhau thăng tiến trong cuộc sống. Tin Mừng hôm nay cho ta thấy niềm vui của sự cảm thông và chia sẻ mà Mẹ Maria đã đem đến cho bà Elisabeth. Đó là một niềm vui trọn hảo qua hình ảnh của Gioan nhảy mừng trong lòng bà và niềm vui này càng trở nên trọn vẹn hơn qua lời ca ngợi tạ ơn Thiên Chúa trong bài ca Magnificat. Tin Mùng hôm nay mời gọi chúng ta sẵn sàng tin tưởng tuyệt đối vào lời hứa của Thiên Chúa và luôn yêu thương, tôn trọng, liên đới với nhau để cùng giúp nhau nên thánh.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, như Mẹ Maria đã đem niềm vui đến cho bà Elisabeth, xin cho chúng con luôn biết mang niềm vui đến cho anh chị em của mình, để qua đó chúng con có thể cùng nhau làm chứng cho niềm vui Tin Mừng của Chúa ở khắp mọi nơi. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.