Thứ Ba Tuần IV Phục Sinh: Xin nói cho chúng tôi biết

Thái Hà (10.05.2022) – Khi ấy, ở Giê-ru-sa-lem, người ta đang mừng lễ Cung Hiến Đền Thờ. Bấy giờ là mùa đông. Đức Giê-su đi đi lại lại trong Đền Thờ, tại hành lang Sa-lô-môn. Người Do-thái vây quanh Đức Giê-su và nói: “Ông còn để lòng trí chúng tôi phải thắc mắc cho đến bao giờ? Nếu ông là Đấng Ki-tô, thì xin nói công khai cho chúng tôi biết.” Đức Giê-su đáp: “Tôi đã nói với các ông rồi mà các ông không tin. Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, những việc đó làm chứng cho tôi. Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đoàn chiên của tôi. Chiên của tôi thì nghe tiếng tôi; tôi biết chúng và chúng theo tôi. Tôi ban cho chúng sự sống đời đời; không bao giờ chúng phải diệt vong và không ai cướp được chúng khỏi tay tôi. Cha tôi, Đấng đã ban chúng cho tôi, thì lớn hơn tất cả, và không ai cướp được chúng khỏi tay Chúa Cha. Tôi và Chúa Cha là một.” (Ga 10,22-30)

“Ông còn để chúng tôi thắc mắc cho đến bao giờ”. Đây là câu hỏi mà người Do Thái đã hỏi Chúa Giêsu. Họ thắc mắc điều gì? Chúa Giêsu có phải là Đấng Thiên Sai hay không? Thực ra, Chúa Giêsu đã trả lời họ nhiều lần và bằng nhiều cách khác nhau rồi nhưng họ không tin. Chúa Giêsu đã tự giới thiệu Người là Vị Mục Tử – là Đấng Thiên Sai tốt lành vượt xa những lời ngôn sứ báo trước. Anh mù được chữa lành và anh đã tin Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai (x. Ga 9,38)… Còn những người Do Thái thì vẫn không tin. Lý do khiến họ không chấp nhận Chúa Giêsu là Đấng Kitô bởi vì Người đã không như họ mong đợi, nên họ đã không muốn nghe và không muốn tin vào Người. Chúa Giêsu trả lời họ: “Những việc tôi làm nhân danh Cha tôi, làm chứng về tôi. Nhưng các ông không tin, vì các ông không thuộc về đàn chiên tôi”. Chúng ta có đang thắc mắc Chúa Giêsu là ai hay không?

Cầu nguyện: Lạy Cha, chúng con tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô được Cha sai đến, xin biến đổi đời sống chúng con nên lời tuyên xưng vào Đức Kitô. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.