Thứ Ba Tuần V Mùa Chay: Đấng đã sai Ta đang ở với Ta

Thái Hà (05.04.2022) – Đức Giê-su lại nói với người Do-thái: “Tôi ra đi, các ông sẽ tìm tôi, và các ông sẽ mang tội mình mà chết. Nơi tôi đi, các ông không thể đến được.” Người Do-thái mới nói: “Ông ấy sẽ tự tử hay sao mà lại nói: “Nơi tôi đi, các ông không thể đến được”? ” Người bảo họ: “Các ông bởi hạ giới; còn tôi, tôi bởi thượng giới. Các ông thuộc về thế gian này; còn tôi, tôi không thuộc về thế gian này. Tôi đã nói với các ông là các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết. Thật vậy, nếu các ông không tin là Tôi Hằng Hữu, các ông sẽ mang tội lỗi mình mà chết.”Họ liền hỏi Người: “Ông là ai? ” Đức Giê-su đáp: “Hoàn toàn đúng như tôi vừa nói với các ông đó. Tôi còn có nhiều điều phải nói và xét đoán về các ông. Nhưng Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật; còn tôi, tôi nói lại cho thế gian những điều tôi đã nghe Người nói.” Họ không hiểu là Đức Giê-su nói với họ về Chúa Cha. Người bảo họ: “Khi các ông giương cao Con Người lên, bấy giờ các ông sẽ biết là Tôi Hằng Hữu, và biết tôi không tự mình làm bất cứ điều gì, nhưng Chúa Cha đã dạy tôi thế nào, thì tôi nói như vậy. Đấng đã sai tôi vẫn ở với tôi; Người không để tôi cô độc, vì tôi hằng làm những điều đẹp ý Người.” Khi Đức Giê-su nói thế, thì có nhiều kẻ tin vào Người. (Ga 8,21-30)

Thiên Chúa không bao giờ để cho chúng ta đơn độc khi phải chiến đấu với sự dữ. Ngài luôn bên cạnh để hướng dẫn và nâng đỡ chúng ta. Ngài cũng không đặt lên chúng ta những gánh nặng vượt quá sức chịu đựng. Nhưng vấn đề là lòng tin của chúng ta nhiều khi không đủ mạnh để biết phó thác cho Chúa. Khi phải đối diện với những khó khăn thử thách, chúng ta thường chỉ biết trách móc Chúa; rồi sau đó lại cũng tự mình tìm cách giải quyết mọi việc theo ý riêng. Chún ta không để cho Thiên Chúa có thể hoạt động trong cuộc đời mình. Chỉ khi nào hoàn toàn bế tắc thì lúc ấy chúng ta mới thực sự biết phó thác mọi sự cho Chúa. Do vậy, trong Mùa Chay này, chúng ta không những cần phải hoán cải để trở về với Chúa mà còn phải củng cố niềm tin của mình vào Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa biết rõ những yếu hèn của chúng con, xin ban thêm đức tin và lòng mến Chúa cho chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.