Thứ Ba Tuần XI Thường Niên: Cần cả tin và yêu

Thái Hà (18.06.2024) – Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đã nghe Luật dạy: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em”. (Mt 5,43-48)

“Đức tin khiến mọi chuyện trở nên khả thi, còn đức ái khiến mọi thứ trở nên dễ dàng” (Dwight L. Moody).

Yêu kẻ thù và cầu nguyện cho họ là một việc khó, thường thì bất khả thi. Nếu chỉ muốn vâng phục Thiên Chúa, mà chúng ta hãy yêu kẻ thù, thì sẽ đến lúc chúng ta không khỏi cảm thấy chán nản và thất vọng.

Sự vâng phục đích thực thật ra đến từ một trái tim muốn tha thứ và mong điều tốt cho kẻ thù, vì đó mà chấp nhận hy sinh và tổn thương. Tin tưởng là rất cần thiết, nhưng yêu thương còn cần thiết hơn nữa.

Tinh yêu mà Đức Giêsu truyền dạy, đòi nơi chúng ta một sự hy sinh cao cả, chính Người đã hy sinh cao cả. Phân chúng ta, chúng ta không chỉ cần thiện chí, nhưng còn cần ân sủng và dũng khí để yêu thương. Nhờ đó, chugns ta sống thanh thản và thênh thang tiến về Nước Trời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin tha tội chúng con và giúp chúng con đủ sức để tha tứ những kẻ có tội với chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…