Thứ Ba Tuần XI Thường Niên: Yêu thương kẻ thù

Thái Hà (20.06.2023) – Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Anh em đã lắng nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Con Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em”. (Mt 5,43-48)

Con người thường dùng bạo lực để đáp trả bạo lực. Giữa một thế giới mà nhiều nước muốn chứng tỏ sức mạnh bản thân để trở thành bá chủ, thật không dễ để tha thứ và đón nhận nhau khi xủa ra tình trạng xung đột.

Sự tha thứ là điều chưa bao giờ dễ dàng. Người ta cso thể nói bằng môi miệng nhưng chưua hẳn trong lòng đã thứ tha. Tha thứ đã khó, yêu thương lại càng khó hơn. Nhưng chính trong cái khó ấy mà giáo huấn của Đức Giêsu đạt tới cấp độ hoàn thiện: hãy tha thứ, yêu thương và cầu nguyện cho cả nhưgnx kẻ ngược đãi chúng ta.

Bài học tha thứ và yêu thương cần phải được chúng ta học tập và rèn luyện cả cuộc đời. Chúng ta cần tha thứ cho người khác vì đã từng được Thiên Chúa thứ tha mọi lỗi lầm. Chúng ta cần yêu thương đến cả kẻ thù vì tất cả nhân loại đều có chung một Cha trên trời, vì thế chúng ta là anh em của nhau.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con một trái tim quảng đại và rộng mở, để biết tha thứ và đón nhận nhau. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…