Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên: Đừng sợ

Thái Hà (03.07.2023) – Đức Giêsu xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ. Các ông lại gần đánh thức Người và nói: “Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất!” (Mt 8,23-27)

Trích đoạn Tin Mừng cho chúng ta thấy hai hình ảnh đối lập. Sự sợ hãi của các Tông Đồ và sự bình thản của Đức Giêsu trước cảnh tượng bão tố hiểm nguy. Điều ấy, cho chúng ta thấy được sự hữu hạn của con người và quyền lực vô biên của Thiên Chúa.

Sợ là một phản ứng tự nhiên của con người trước sự nguy hiểm hay những gì diễn ra vượt ngoài tầm kiểm sót. Thế nhưng trong cơn thử thách, lo âu sợ hãi. Thiên Chúa vẫn hiện diện với chúng ta. Vì vậy, chúng ta cần giữ vững niềm tin và cậy dựa vào Thiên Chúa.

Đại dịch Covid-19 gây ra biết bao đau thương cho nhân loại. Nhưng chúng ta hãy đặt niềm tin tưởng phó thác vào Chúa và không ngừng khẩn khoản nài xin Chúa như các môn đệ năm xưa, vì ở nơi Người chan chứa tình yêu thương và ơn cứu độ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, giữa những phong ba bão táp của cuộc đời, xin Ngài tới giúp con. Muôn lạy Chúa, xin phù trợ con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…