Thứ Ba Tuần XV Thường Niên: Sám hối

Thái Hà (13.07.2021) – Bấy giờ Người bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ Người làm mà không sám hối. (Mt 11,20-24)

Đức cố Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận có lần đã nói: “Sự khác biệt giữa thánh nhân và người tội lỗi chính là sự sám hối và lòng ăn năn”.

Sám hối là con đường để nên hoàn thiện. Cuộc đời con người có những khuyết điểm và những lầm lỗi xúc phạm đến Chúa và tha nhân. Vì thế, con đường quay trở về với Chúa không bao giờ là quá muộn khi mỗi người ý thức được những yếu đuối của mình.

Trong Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu quở trách các thành phố nằm ven biển hồ Galilê. Những người trong thành nghe lời Chúa mà “lòng chai dạ đá”. Họ không nhận thức được những việc làm sai trái mà họ đã gây ra. Chính sự kiêu căng và tự mãn đã giết chết tâm hồn họ, khiến hạt giống Tin Mừng không thể trổ sinh nơi các thành đó.

Vì vậy, mỗi tín hữu hãy hướng đến lời mời gọi: “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng”. Mỗi ngày sốngl uôn là một hành trình trở về với Chúa, Đấng giàu lòng từ bi và hay tha thứ.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thay đổi cuộc đời chúng con để chúng con sống xứng đáng là con cái của Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…