Thứ Ba Tuần XVII Thường Niên: Hạt giống tốt và cỏ lùng

Thái Hà (26.07.2022) – Bấy giờ, Đức Giê-su bỏ đám đông mà về nhà. Các môn đệ lại gần Người và thưa rằng: “Xin Thầy giải nghĩa dụ ngôn cỏ lùng trong ruộng cho chúng con nghe.” Người đáp: “Kẻ gieo hạt giống tốt là Con Người. Ruộng là thế gian. Hạt giống tốt, đó là con cái Nước Trời. Cỏ lùng là con cái Ác Thần. Kẻ thù đã gieo cỏ lùng là ma quỷ. Mùa gặt là ngày tận thế. Thợ gặt là các thiên thần. Vậy, như người ta nhặt cỏ lùng rồi lấy lửa đốt đi thế nào, thì đến ngày tận thế cũng sẽ xảy ra như vậy. Con Người sẽ sai các thiên thần của Người tập trung mọi kẻ làm gương mù gương xấu và mọi kẻ làm điều gian ác, mà tống ra khỏi Nước của Người, rồi quăng chúng vào lò lửa; ở đó, chúng sẽ phải khóc lóc nghiến răng. Bấy giờ người công chính sẽ chói lọi như mặt trời, trong Nước của Cha họ. Ai có tai thì nghe. (Mt 13,36-43)

Trang Tin Mừng hôm nay là lời giải đáp của Chúa Giêsu về dụ ngôn cỏ lùng giữa ruộng lúa. Bên cạnh những cố gắng sống theo những giá trị tốt lành được Thiên Chúa gieo vào tâm hồn, vẫn luôn có một thế lực thù địch ở trong thế gian, tìm kiếm và chờ đợi để hủy phá hạt giống tốt lành ấy. Thật khó để nhận ra đâu là sự tốt lành của Thiên Chúa và đâu là sự dữ của ma quỷ nếu chỉ dựa vào sức riêng của con người. Vì vậy dụ ngôn này khuyến cáo chúng ta không nên xét đoán người khác cách vội vàng mà hãy để cho Thiên Chúa là Đấng duy nhất có quyền phán xét trong sự công minh của Ngài.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, chúng con rất dễ phán xét người khác theo cách nhìn và hướng nhìn đầy thiếu sót của chúng con. Xin Chúa giúp chúng con nhận ra và tín thác nơi sự công minh của Người trong ngày chung thẩm Người ngự đến. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.