Thứ Ba Tuần XXX Thường Niên: So sánh Nước Thiên Chúa với gì?

Thái Hà (25.10.2022) – Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Nước Thiên Chúa giống như cái gì? Và Ta sẽ so sánh nước đó với cái gì? Nước đó giống như hạt cải mà người kia lấy gieo trong vườn mình. Nó mọc lên và trở thành một cây to, và chim trời đến nương náu trên ngành nó”.

Người lại phán rằng: “Ta sẽ so sánh Nước Thiên Chúa với cái gì? Nước đó giống như tấm men mà người đàn bà kia lấy bỏ vào ba đấu bột, cho tới khi tất cả khối đều dậy men” (Lc 13,18-21)

Hình ảnh hạt cải và men trong bột cho thấy sức mạnh biến đổi của Nước Trời. Nước Trời có sức tăng trưởng mà không hề có gì đè nén hay ngăn cản được. Nước Trời luôn lớn lên, tăng trưởng và sống động.

Sự tăng trưởng của hạt cải trong dụ ngôn giúp chúng ta ý thức: dù một việc nhỏ mọn chúng ta thực hiện vì Cháu, vẫn có giá trị cho việc xây dựng Hội Thánh, mở rộng Nước Chúa. Không có những công việc tầm thường, bé nhỏ nào trước Chúa mà trở nên vô ích nếu người làm công việc đó với một trái tim phi thường.

Hội Thánh có vai trò làm men trong thế giới hôm nay. Men sẽ phát huy bản chất, nếu nó không bị biến chất. Nó phải chan hòa trong bột, song nó phải làm bột dậy men, chứ không để cho bột bóp chết. Hội Thánh trong thế giới, người Kitô hữu trong môi trường xã hội, sẽ là những chất men làm sống dậy tinh thần Chúa Kitô: công bình, bác ái, tình thương huynh đệ, hiệp nhất, bình an…

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết sống phó thác và tin tưởng vào ơn Chúa, để con biết khiêm nhường góp phần vào việc Tông đồ truyền giáo của Chúa Giêsu bằng những công việc nhỏ bé của đời thường với tinh thần Tin Mừng sâu xa và mạnh mẽ. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.