Thứ Ba Tuần XXXIII Thường Niên: Hôm nay Ta ở lại nhà ngươi

Thái Hà (15.11.2022) – Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-su, vì Người sắp đi qua đó. Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: “Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông! “ Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ! “ Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.” Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất.” (Lc 19,1-10)

Thay vì đứng lại để giảng dạy cho đám đông đang tung hô mình, Chúa Giêsu lại vào nhà của một người bị coi là tội lỗi. Chẳng lẽ đám đông còn lại là vô tội, không cần ơn cứu độ sao? Nhưng không, Người làm vì một chữ “phải”. Ai có thể bắt Người vào nhà ông ấy nếu không phải là Thiên Chúa. Toàn bộ câu chuyện là công trình của Thiên Chúa. Chúa Giêsu không phân vân giữa việc chọn đám đông hay thiểu số, nhưng Người luôn chọn thánh ý của Cha.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, con người hay cọn và ưu tiên đã số hơn là thiểu số. XIn cho con biết bắt chước Chúa Giêsu, luôn tìm và chọn thánh ý Chúa Cha qua việc cầu nguyện, hơn là đứng về số đông để tìm kiếm sự yêu thân. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.