Thứ Bảy Canh Thức Vượt Qua: Mừng vui lên

Thái Hà (30.03.2024) – Những người thanh niên liền nói: Đừng hoảng sợ! Các bà tìm Đức Giêsu Nadarét, Đấng bị đóng đinh chứ gì! Người đã trỗi dạy rồi, không còn đây nữa. (Mc 16,1-8)

Mỗi người đều có những niềm vui và hạnh phúc riêng, nhưng niềm vui lớn nhất của những người có đức tin, chính là niềm vui được cứu độ nhờ vào sự phục sinh của Đức Giêsu.

Sứ mạng cứu độ của Đức Giêsu đã hoàn tất và Người đã sống lại. Thế nhưng, không có ai đã từng sống với Đức Giêsu nhận ra được điều đó. Chỉ sau khi Người hiện ra và củng cố niềm tin cho mọi người thì họ vui mừng và tin vào những gì mà Đức Giêsu đã nói.

Biến cố phục sinh của Đức Giêsu cần được loan đi khắp toàn thế giới để cho toàn thể nhân loại được hưởng niềm vui ơn cứu độ. Chúng ta đón nhận Tin Mừng và ơn cứu độ thì chúng ta cũng hãy vui mừng hân hoan. Mỗi người chúng ta hãy để cho Chúa Phục Sinh biến đổi cuộc đời của mình trở nên những người con tốt lành và thánh thiện như Chúa muốn.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho niềm vui của chúng con được nên trọn vẹn và xin ban ơn cứu độ cho chúng con. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…