Thứ Bảy Canh Thức Vượt Qua: Sự sống trổ sinh từ sự chết

Thái Hà (08.04.2023) – Thiên Thầy lên tiếng bảo các phụ nữ: “Này các bà, các bà đừng sợ! Tôi biết các bà tìm Đức Giêsu, Đấng bị đóng đinh. Người không có ở đây, vì Người đã trỗi dậy như Người đã nói”. (Mt 28,1-10)

“Hạt lúa gieo xuống đất không chết, trong nó sẽ phát xuất sự sống phong phú mới mẻ hơn. Hạt lúa nấu thành cơm nuôi nhân loại cũng không chết, nó tươi nở trong một cuộc sống khác đẹp hơn, cao quý hơn” (Đường Hy Vọng, số 688)

Hôm nay, sự thinh lặng thánh thiêng bao trùm toàn khung cảnh vũ trụ. Đức Giêsu Nadazét, vị ngôn sứ đầy uy thế trong lời nói cũng như việc làm trước mặt Thiên Chúa và toàn dân (x. Lc 24,19), bị kết án, bị đóng đinh, và chết nhục nhã trên thập giá.

Tựa như hạt lúa mì được gieo vào lòng đất sẽ trổ sinh sự sống mới thế nào, thì Đức Giêsu, khi được an táng trong mồ, cũng sẽ sống lại như chính Người đã báo trước (x. Mt 28,6). Như vậy, cái chết của Con Thiên Chúa không phải là điểm kết thúc nhưng là cuộc vượt qua để bước vào cõi sống, mở ra niềm hy vọng cho nhân loại cũng sẽ được sống lại trong Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết yêu mến Chúa và yêu thương người thân cận nhiều hơn. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…