Thứ Bảy Lễ Đức Mẹ Fatima: Làm chứng cho sự thật

Thái Hà (13.05.2023) – Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước”. (Ga 15,18-21)

“Sự thật là gì?” Đó là câu hỏi của Philatô dành cho Đức Giêsu. Philatô thấy sự thật, biết sự thật nhưng không dám đứng về phía sự thật. Ông đã chối bỏ sự thật mà đứng về phía bóng tối.

Để đứng về sự thật, đứng về phía ánh sáng, là một điều không hề dễ dàng. Ông Gioan Tẩy Giả đã làm chứng cho sự thật và ông đã phải dùng chính mạng sống của mình để làm điều này. Đức Giêsu cũng làm chứng cho sự thật, và chính Người là sự thật. Chúng ta thấy rõ việc này qua cuộc đời rao giảng của Người, nhất là cái chết trên thập giá.

Làm chứng cho sự thật thì có nguy cơ chịu thiệt thòi, bị chê ghét. Nhưng nơi Đức Giêsu, Người đã dùng sự thật mà giải phóng chúng ta (x. Ga 8,32). Là những người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi sống và làm chứng cho sự thật. Mặc cho thế gian có chê ghét hận thù, thì suy cho cùng, chính Chúa cũng đã từng bị như thế; và chúng ta vui mừng khi dám can đảm bắt chước theo Đấng chúng ta tuyên xưng.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn can đảm bước theo Chúa dù phải chịu bất kỳ sự bắt bớ hay cực hình nào. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…