Thứ Bảy Lễ Kính Thánh Matthia Tông Đồ: Chính Thầy đã chọn các con

Thái Hà (14.05.2022) – …Ðây là lệnh truyền của Thầy: Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy, nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm; Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy, thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại, để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con. Thầy truyền cho các con điều này là các con hãy yêu mến nhau”. (Ga 15,9-17)

Thánh Matthia Tông đồ

Lời Chúa ngày hôm nay mặc khải cho chúng ta thấy ơn gọi được trở nên môn đệ thuộc về Thiên Chúa. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con. Từ tôi tớ, các tông đồ được trở nên bạn hữu của Chúa Giêsu. Đừng tưởng rằng vì thi hành một số điều luật Thiên Chúa truyền hay giữ luật cách hoàn hảo mà có ai trở thành bạn hữu của Chúa Giêsu. Thiên Chúa đã chọn các tông đồ trước khi các ông đã làm gì cho Chúa. Tiêu Chuẩn của người đời khi chọn lựa là những ai ưu tú nhất. Còn đối với Thiên Chúa thì chọn những gì thấp kém để hạ nhục những gì hùng mạnh (1Cr 1,27). Các tông đồ cũng là những người đánh cá, ít học và đầy tật xấu… Thiên Chúa đã chọn họ không phải vì tài đức riêng của họ nhưng vì tình yêu nhưng không của Thiên Chúa. Thánh Matthia là chứng nhân sống độn về tình yêu chọn gọi nhưng không của Thiên Chúa vào số mười hai Tông đồ thay thế cho Giuđa.

Cầu nguyện: Lạy Cha, cảm tạ Cha đã ban cho con các thánh tông đồ là nền tảng đức tin của Giáo Hội. Xin cho con ý thức để luôn biết bảo vệ, nuôi dưỡng, tăng trưởng và không ngừng làm chứng đức tin của mình cho mọi người. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Lời Chúa là cuộc sống.