Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Cornêliô Và Thánh Cyprianô: Thực thi ý Chúa

Thái Hà (16.09.2023) – Đức Giêsu nói: “Tại sao anh em gọi Thầy là Thầy: “Lạy Chúa! Lạy Chúa!”, mà anh em không làm điều Thầy dạy?” (Lc 6,43-49)

Thánh Giacôbê nói: Đức tin không có việc làm là đức tin chết”. Thật vậy, đức tin cần có hành động, tức là lời nói cần đi đôi với việc làm.

Xưa kia, Đức Giêsu hỏi các môn đệ tại sao lại không làm những điều Thầy truyền dạy mà khi nào trên môi cũng một chữ Thầy, hai chữ Chúa. Câu hỏi đó cũng làm một lời trách móc, ẩn chứa nỗi buồn sâu lắng của Thầy. Đức Giêsu không muốn chúng ta chỉ thờ phượng người trên môi miệng, nhưng hãy có hành động cụ thể trong cuộc sống: “đó chính là đức ái dành cho nhau.

Thi hành ý Chúa để chứng tỏ rằng con Tim ta có Chúa, bàn tay ta biết hành động vì Chúa, lời nói của ta tuyên xưng Thiên Chúa là Cha và mọi việc làm sẽ chan chứa yêu thương như Chúa.

Hai thánh Conêliô và Thánh Cyprianô mà chúng ta mừng kính hôm nay đã đáp trả lời chất vấn của Đức Giêsu khi xưa. Qua con đường tử đạo, các ngài minh chứng lòng trung thành của mình với Thiên Chúa.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con khát mong thực thi ý Chúa. Amen.

Suy niệm Tin Mừng hằng ngày,
Chấm nối chấm…