Thứ Bảy Lễ Nhớ Thánh Giêgôriô Cả: Lòng biết ơn, không khoe khoang

Thái Hà (03.09.2016) – Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh (1 Côrintô 4,7)

Image result for CHúc tụng thiên chúa
Ảnh minh họa (Google)

Bài đọc I của Thánh Phaolô hôm nay không dễ hiểu, trừ khi chúng ta nhớ lại bối cảnh của nó. Giáo đoàn Côrintô đa phần là dân ngoại trở lại và chấp nhận sứ điệp của Thánh Phaolô về sự tha thứ và ơn cứu độ nhờ cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Thánh Phaolô thật sự yêu quý giáo đoàn này, nhưng thất vọng nặng nề về khuynh hướng kẻ cả của họ trong đời sống tâm linh. Ngài nhắc nhở họ, cho dù anh em sở hữu bất cứ điều gì, thì hãy biết rằng tất cả đều là quà tặng từ Thiên Chúa, chứ không phải do công sức anh em mà có được. Điều đó bao gồm trên hết là những món quà thiêng liêng.

Chúng ta cũng cần canh chừng khuynh hướng đó. Chúng ta thường nghe người ta nói: “Bạn không biết tôi đã lao động vất vả để có được những gì tôi đang có đây ư?” Khi nghe những lời như thế, tôi muốn trả lời ngay: “Tôi chắc chắn là bạn có nhiều thứ, thế nhưng ai đã cho bạn sức khỏe, khả năng và phương tiện tài chính để đạt được những thành quả đó? Chẳng phải chính Thiên Chúa, cha mẹ bạn và những ân nhân hay sao?”

Chính vì thế, câu trả lời chính xác phải là lòng biết ơn, chứ không phải sự khoe khoang.

Lm. MartinPable, O.F.M. Cap

Cầu nguyện: Lạy Chúa, đã bao lần con lầm tưởng rằng mình đạt được những thành công trong cuộc sống là do công sức mình con, còn những thất bại là do người khác và do hoàn cảnh. Xin cho cin biết tạ ơn Chúa, cảm ơn đời dù đó là thành công hay thất bại.

Quyết tâm: Luôn tạ ơn Chúa trong mọihoàn cảnh.

Nguồn: Sác Sống Lời Chúa_TGPSG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.